HungarianRomână
Home A községről
PDF Nyomtatás E-mail
2010. október 28. csütörtök, 19:07

 

Sarmaság község

Általános jellemzők

A szakirodalom szerint a község elnevezése, “a legnagyobb valószínűség szerint, a határában a Zilah patak és

a Kraszna folyó által alkotott mocsaras helyeken bőben találtatott a sárma vagy sármás nővénytől nyerte

”(Allium ursinum, medvehagyma).

A község a következő településekből tevődik össze:

 • Sarmaság, a község székhelye;

 • Selymesilosva;

 • Szilágylompért;

 • Majád;

 • Magurahegy;

 • Part.

Elsõ írásos dokumentumokban az 1355-ös évbõl datálódik Sarmasagh formában. Ezekben az idõkben a falut és

környékét Sarmassághy-ak birtokolták, akiktõl a késõbbiekben a Kemény család tulajdonába került. Az általuk

épített udvarház falunk legrégibb épülete(1745), amely napjainkban felújított állapotában, Faluházként mûködik.

A hálás utókor köztéri szoborral köszönte meg a hagyatékot: 2005-ben szobrot emeltek Kemény János fejedelem

tiszteletére.

A többi települést a XII. és XIII. századtól említik (Majád – 1246, Selymesilosva és Szilágylompért – 1321), illetve

sokkal késübb a XX. századtól Magurahegyet és Partot.

A község fekvése igen kedvező, mely az itt keresztül haladó Zilah pataknak és Kraszna folyónak köszönhető. Ezek

nagymértékben segítették az emberek megtelepedését.

A település korát illetõen régészeti leletek bizonyítják, hogy itt, már a vaskorban is volt emberi település.


Földrajzi elhelyezkedése, domborzata, növény- és állatvilága

Sarmaság község Szilágy megye északi részén fekszik 29 km távolságra a megyeszékhelytől, Zilahtól. Összterülete

6216 ha .

A következő községekkel határos:

Észak – Nagyderzsida ;

Dél – Perecseny ;

Kelet – Oláhbaksa és Szilágykövesd;

Nyugat – Krasznahídvég.

A község területére az alacsony dombok jellemzőek, melyek magassága 160-380 m között van. Geológia

szempontból Sarmaság a lignit kitermelés megkezdése után vált ismerté.

Hidrográfiai szempontból Sarmaság község a Kraszna folyó hidrográfiai medencéjéhez tartozik. A községet a

Kraszna folyó délről észak felé haladva szeli át, míg ennek mellékfolyólya, a Zilah patak, délkeletről nyugat felé

haladva, torkolata szintén Sarmaság település területén található.

Erősebb esőzések alkalmával a község a leginkább árvíz-veszélyeztetebb területek közé sorolahtó.

Az E.M. Sălaj által végzett felszíni szénkitermelés következtében kialakult egy tó(Cariera), mely mintegy 5 hektár

területen fekszik és mélysége eléri a 28 méter.

A község területére a barna erdei talajok, valamint agyagos talajfajták jellemzőek. Az utóbbi talajtípus leginkább

a Kraszna folyó völgyében fordul elő és ennek jellegzetessége, hogy nagyobb mértékű műtrágyázást igényel.

A növényzet az földrajzi tuladonságoknak megfelelően ötvözi az erdős területek, a legelők és a mezőgazdasági

területek jellegzetes növényvilágát. A községhez tartozó erdőkben előfordul a tölgyfa, bükkfa, cserfa, hársfa és

vadkörtefa is. Felelhető még a csalán, medvehagym, szeder, bodza, csipke, kökény, stb. A szakirodalom szerint

a község területén 360 növényfajta él.

Az állatvilágra a farkas, vaddisznó, őz, borz, mókus, nyúl, róka, stb. jellemző. Különféle madárfajokkal is találkozunk,

mint például a cinege, rigó, harkály, héja, kakukk, veréb, bagoly, fácán, stb.

A Kraszna folyó vizében és a Cariera tóban különböző halfajok fordulnak elő, mint például a ponty, kárász, süllő,

törpeharcsa, stb.


Éghajlat

Főldrajzi elhelyezkedésének köszönhetően Sarmaság községre a mérsékelt kontinentális éghajlat jellemző, valamint

a nyugati és északnyugati szelek.

Az évi átlagos csapadék 600-700 mm. Esősebb hónapok a május, június, július és november. A legnagyobb

mennyiségű csapadék a nyári hónapokra jellemző, amely ugyanakkor kánikulával párosul, ennek következtében

gyakran előfordulnak felhőszakadások, melyre hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, heves zivatarok,

élénk villámtevékenység és erős szél jellemző.

Az átlaghőmérséklet 8ºC – 9ºC között van, a megye többi területéhez hasonlóan.

 

Lakosság és vallás

A 2011-es népszámlálás szerint Sarmaság községnek 6007 lakosa van, ebből 2958 férfi és 3049 nő, amely a

községhez tartozó települesekre lebontva a következő módon nyílvánul meg:

 • Sarmaság – 4326;

 • Selymesilosva – 659;

 • Szilágylompért – 825;

 • Majád – 193;

 • Magurahegy – 3;

 • Part – 1.

A népesség növekedése csökkenő tendenciákat mutat a 2002-es népszámlálás eredményeihez képest, a

népsűrűséghez hasonlóan, mely 2011-ben 89,1 volt.

A lakosság nagy része magyar nemzetiségű(4568). Előfordulnak még román(870) és roma (483) nemzetiségű

lakosok is. 165 személy nemzeti hovatartozása nem bevalott.

A lakosok 69,37%-a református, 13,99%-a ortodox, 6,14%-a római katolikus, 4,4%-a baptista és 2,08%-a

pünkösdista. A lakosság 2,68%-nak vallási hovatartozása nem bevalott.

 

Közlekedési hálózatok

Sarmaság községben az utak összhossza 26 km, amelyből 22 km le van aszfaltozva. Kedvező hatása van községünkre

a 412 Zsibó – Zilah – Sarmaság – Nagykároly és 413 Székelyhíd – Margitta – Szilágysomlyó – Sarmaság vasútvonalaknak.

Ugyanakkor elmondható, hogy napjainkban ezen vasútvonalak némileg leromlott állapotban vannak, a távolságok

megtétele ezáltal nőtt, így az emberek inkább a gépjárművekkel való közlekedést részesítik előnyben.

Sarmaság községet keresztül szeli az aszfaltozott E81-es európai út, amelynek összhossza eléri az 1200 km-t.

A község székhelyéhez képest a hozzátartozó települések 3-8 km távolságra találhatóak, megyei és községi

utakkal összekötve.

Legközelebbi városok:

 • Zilah 29 km;

 • Szilágysomlyó 18 km;

 • Nagykároly 58 km;

 • Szatmár 62 km.

 

Gazdasági fejlődés

Sarmaság község Erdély északnyugati részének egyik legfontosabb szénkitermelő központjaként vált ismertté,

régebbi tanulmányok szerint 28 réteg szén létezett a község területén.

Napjainkban pozitív fejlődés figyelhető meg a szolgáltatások, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a szőlészet

területén.

A főbb gazdasági tevékenységek közül megemlíthetjük a malomipart, sütőipart, fafeldolgozást, konfekciós árúk

előállítását, az épitkezést, belsőépítészetet, szigetelési munkákat és kereskedelmet. Reprezentatív cégek: S.C. Europan S.R.L.,

S.C. Brin S.R.L., S.C. Kafeti S.R.L., S.C. Hydroproof S.R.L., S.C. Tunde Comprod S.R.L., S.C. Szeri Import Export S.R.L.,

S.C. Levis Com S.R.L., S.C. Balogh S.N.C.

A község mezőgazdasági összterülete 4404 hektár, amiből

 • 2975 hektár szántó;

 • 183 hektár szőlő;

 • 205 hektár gyümölcsös;

 • 836 hektár legelő;

 • 205 hektár kaszálló.

A község területéhez tartozik továbbá 1812 hektár nem művelendő terület, amiből:

 • 922 hektár erdő;

 • 129 hektár út;

 • 307 hektár udvar és epület;

 • 402 hektár terméketlen föld.

A község területén egyetlen mezőgazdasági egyesület mőködik, mely a „Petőfi” Mezőgazdasági Egyesület nevet

viseli. Ennek székhelye Sarmaságon található és mintegy 15,17 hektár földterületet használ. Selymesilosva és

Szilágylompért területén nem alakultak mezőgazdasági egyesületek, a lakosok egyénileg művelik a főldeket.

A földterületek nagy részét különböző nagyobb cégek használják, mint például: S.C. Internationale Grain

Trade S.R.L., S.C. Salcereal S.R.L., S.C. Salvatore S.R.L., S.C. Seralex Bar S.R.L., etc.

A befektetők számára nyújtott előnyök közül megemlíthetjük a különböző szakterületeken képesített

munkaerőforrást, mely rendkívűl alkalmazkodóképes, a mezőgazdaság pozitív irányba való fejlődését,

az ivóvíz- és szennyvízhálózat meglétét, valamint az infrastruktúrát.

 

Helyi sajátosságok

A községben a lakosok nagy része az E.M. Sălaj-nál állt alakalmazásban, amely 2004-ben megszűnt működni,

számos munkanélkülit hagyva maga után.

Sarmaság község kedvezőtlen adottságú területté vált. A befektetők száma az utóbbi évek folyamán

emelkedni kezdett, új munkahelyek teremtődtek főleg a malomipar, sütőipar, fafeldolgozás illetve a

konfekciós árúk előállítása területén. A fiatalok körében egyre nagyobb érdeklődés alakult ki a mezőgazdaság

és állattenyésztés iránt.

A községben összesen 2703 háztartás van, melyek a hozzátartozó településekre lebontva a következő

módon nyílvánulnak meg :

 • Sarmaság – 1832;

 • Selymesilosva – 340;

 • Szilágylompért392;

 • Majád107;

 • Magurahegy - 32.

A bányatelepi negyedben a tömbházakban 426 lakás található.

Főbb turisztikai objektumok:

 • Şărmăşag:

Kemény Kastély, mely

1745-ben épült, a település legrégibb épülete. Az államosítás után iskolaként, kórházként, rendőrségként

működött. Az épületet 2006-2009 között újították fel, napjainkban Faluházként működik, otthont adva

a községi könyvtárnak, falumúzeumnak illetve különböző kulturális eseményeknek. A falumúzeumot

2006-ban alapították, melyben több mint 100, a lakosok által adományozott, néprajzi és kulturális tárgy található;

Kemény János bronz szobra (2005, Sepi Iosif faragta), a Kemény Kastély parkjában található;

"Pro Libertate" emlékmű a Kemény Kastély parkjában (2006 , Sepi Iosif faragta);

A református templom 1806-ban

épült, a tornya pedig 1831-ben. Az idők folyamán több alkalommal volt újjáépítve, restaurálva és hozzáépítve

a tűzvészek, földcsuszamlások következtében;

A református parókia kertjében található a két világháborúban elhunyt hősök tiszteletére emelt emlékmű .

 • Selymesilosva:

A református templom, tőrténelmi műemlék, 1500-ban épűlt;

A „Szent József” római katolikus templom , 1881-ben épült;

Leitner udvarház, 1863-ban épült. Jelenleg az "Ilosvai Selymes Péter" iskolának ad otthont.

 • Szilágylompért:

Ady Endre mellszobra, a református templom udvarában található, Lőrincz Lehel szobrászművész alkotása;

"Séra" ház, Ady Endre nagynénjének a háza, ahol sokat tartózkodott a költő látogatásai során;

A református templom, 1777-ben épült, rendkívül értékes és ritka Bibliai témákat megörökítő mennyezeti

festményekkel díszítve.

 • Majád:

ASzent Miklós Főpap” templom, 1936-ban épült.

 

Módosítás dátuma: 2022. március 10. csütörtök, 10:42
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Valuta árfolyam

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9729
State flagUSD 4.5749

Valabil azi: 2024-07-23
Sursa: BNR

Most Sarmaságon


Weather ForecastWeather Maps

KeresőFriss hírek

Népszerűek


Támogatja a Joomla!. Valid XHTML and CSS.