HungarianRomână
Home Helyi Tanács Határozat-tervezetek
PDF Nyomtatás E-mail
2010. október 15. péntek, 08:26

2018


Proiect de hotărâre nr. 188 din 15.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală 2018

Proiect de hotărâre nr. 189 din 15.01,2018 - Aprobare program inspecție fiscală 2018

Proiect de hotărâre nr. 192 din15.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 198 din 15.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2017

Proiect de hotărâre nr. 201 din 15.01.2018 - Concesionare suprafețe

Proiect de hotărâre nr. 204 din 15.01.2018 - Reziliere contract de concesiune

Proiect de hotărâre Modificare HCL nr. 74 din 26.06.2017

Proiect de hotărâre nr. 212 din 15.01.2018 - Stabilire salarii

Proiect de hotărâre nr. 217 din 15.01.2018 - Modificare HCL nr. 113 dim 29.11.2017

Proiect de hotărâre nr. 227 din 15.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre Aprobare grafic de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 231 din 15.01.2018 - Aprobare organigramă SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre nr. 816 din 07.02.2018 - Adoptare buget local 2018

Proiect de hotărâre nr. 819 din 07.02.2018 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar

 

Proiect de hotărâre nr. 849 din 09.02.2018 - Aprobare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

Proiect de hotărâre nr. 901 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 104/2017

Proiect de hotărâre nr. 904 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 57/2016

Proiect de hotărâre nr. 1200 din 26.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 1510 din 13.03.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 1530 din 14.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare ANL

Proiect de hotărâre nr. 1573 din 15.03.2018 - Aprobarea Protocolului de colaborare cu Instituția Prefectului județului Sălaj

Proiect de hotărâre nr. 1575 din 15.03.2018 - AprobareA Protocolului de colaborare cu APIA

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1575/2018

Proiect de hotărâre nr. 1718 din 21.03.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 1721 din 21.03.20108/ - Completare H.C.L. nr. 55/2011

Proiect de hotărâre nr. 1734 din 21.03.2018 - Închirierea prin încredințarea directă a unor suprafețe de pășuni

Proiect de hotărâre nr. 1756 din 22.03.2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1756/2018

Proiect de hotărâre nr. 1762 din 23.03.2018 - Completarea anexelor la H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări a S.C Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1762/2018

Proiect de hotărâre nr. 2287 din 19.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 2291 din 19.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

Proiect de hotărâre nr. 2323 din 19.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 2784 din 15.05.2018 - Acordare diplome de merit

Proiect de hotărâre nr. 2918 din 18.05.2018 - Decontare cheltuieli de transport cadre didactice

Proiect de hotărâre nr. 2955 din 21.05.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3047 din 24.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

Proiect de hotărâre nr. 3050 din 24.05.2018 - Conferirea distincției "Diplomă de aur"

Proiect de hotărâre nr. 3066 din 24.05.2018 - Utilizare excedent bugetar

Proiect de hotărâre nr. 3089 din 24.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute SDEE TN S.A.

Proiect de hotărâre nr. 3092 din 24.05.2018  - Aprobare Regulament de organizare și funcționare

Proiect de hotărâre nr. 3110 din 25.05.2018 - Aprobare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului "Înființare Centru Comunitar Integrat "

 

2017, 2016


FájlUtolsó aktualizálás
Töltse le ezt a fájlt (12202.doc)P.H. nr. 12202 din 19.12.2017 - Aprob. grilă salarizare SC Gospodărie Comunală2018-01-18 14:04
Töltse le ezt a fájlt (12142.doc)P.H. nr. 12142 din 18.12.2017 - Decontare cheltuieli transport cadre didactice2018-01-18 14:03
Töltse le ezt a fájlt (12135.doc)P.H. nr. 12135 din 18.12.2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice2018-01-18 14:03
Töltse le ezt a fájlt (12104.doc)P.H. nr. 12104 din 18.12.2017 - Modif. act constitutiv SC Gospodărie Comunală2018-01-18 14:02
Töltse le ezt a fájlt (PH 12135.doc)P.H. nr. 11135 din 18.12.2017 - Aprob. plan de ocupare funcții 20182017-12-29 06:36
Töltse le ezt a fájlt (PH 12111.doc)P.H. nr. 12111 din 18.12.2017 - Modificare ROF2017-12-29 06:32
Töltse le ezt a fájlt (PH 11768.doc)P.H. nr. 11768 din 07.12.2017 - Compl. HCL nr. 68/20172017-12-29 06:31
Töltse le ezt a fájlt (PH 11762.doc)P.H. nr. 11762 din 07.12.2017 - Actualizare listă bunuri domeniu public2017-12-29 06:31
Töltse le ezt a fájlt (PH 11759.doc)P.H. nr. 11759 din 07.12.2017 - Alegere președinte de ședință2017-12-29 06:30
Töltse le ezt a fájlt (PH 11758.doc)P.H. nr. 11758 din 07.12.2017 - Aprob. Organigramă și Stat de funcții2017-12-29 06:30
Töltse le ezt a fájlt (PH 11706.odt)P.H. nr. 11706 din 05.12.2017 - Aprob. rețea școlară 2018-20192017-12-29 06:28
Töltse le ezt a fájlt (PH 11600.doc)P.H. nr. 11600 din 29.11.2017 - Concesionare suprafețe teren2017-12-07 10:09
Töltse le ezt a fájlt (PH 11597.doc)P.H. nr. 11597 din 29.11.2017 - Modificare HCL nr. 88/20172017-12-07 10:08
Töltse le ezt a fájlt (PH 11586.doc)P.H. nr. 11586 din 28.11.2017 - Aprob. val. inv. priect alim.cu apă L, I2017-12-07 10:07
Töltse le ezt a fájlt (PH 11565.doc)P.H. nr. 11565 din 27.11.2017 - Aprob. modif. tehn. Proiect dezv. și modern. Șg2017-12-07 10:06
Töltse le ezt a fájlt (PH 11563.doc)P.H. nr. 11563 din 27.11.2017 - Achiziție autoturism2017-12-07 10:03
Töltse le ezt a fájlt (PH 11528.doc)P.H. nr. 11528 din 24.11.2017 - Completare HCL nr. 55/20112017-12-04 08:07
Töltse le ezt a fájlt (PH 11523.doc)P.H. nr. 11523 din 24.11.2017 - Modificare HCL nr. 102/20172017-12-04 08:06
Töltse le ezt a fájlt (PH 11519.doc)P.H. nr. 11519 din 24.11.2017 - Stingere creanțe la buget local ale S.C. Sălajul2017-12-04 08:05
Töltse le ezt a fájlt (PH 11517.doc)P.H. nr. 11517 din 24.11.2017 - Achiziționare foc de artificii2017-12-04 08:04
Töltse le ezt a fájlt (PH 11515.doc)P.H. nr. 11515 din 24.11.2017 - Achiziționare calendare și agenda personalizate2017-12-04 08:03
Töltse le ezt a fájlt (PH 11374.doc)P.H. nr. 11374 din 20.11.2017 - Rectificare buget2017-12-04 08:02
Töltse le ezt a fájlt (PH 11371.doc)P.H. nr. 11371 din 20.11.2017 - Stabilire impozite și taxe locale 20182017-12-04 08:02
Töltse le ezt a fájlt (PH 11368.doc)P.H. nr. 11368 din 20.11.2017 - Decontare navetă cadre didactice2017-12-04 08:01
Töltse le ezt a fájlt (PH 11365.doc)P.H. nr. 11365 din 20.11.2017 - Înființare funcție administrator public2017-12-04 08:00
Töltse le ezt a fájlt (PH 11362.doc)P.H. nr. 11362 din 20.11.2017 - Însușire raport Comisie de analiză și verificare2017-12-04 07:59
Töltse le ezt a fájlt (PH 6384.doc)P.H. nr. 6384 din 05.10.2017 - Completare anexa nr.1 la HCL nr. 39/20112017-10-10 09:43
Töltse le ezt a fájlt (PH 6380.doc)P.H. nr. 6380 din 05.10.2017 - Rectificare buget2017-10-10 09:42
Töltse le ezt a fájlt (PH 6360.doc)P.H. nr. 6360 din 04.10.2017 - Mandatare primar2017-10-10 09:42
Töltse le ezt a fájlt (PH 6314.doc)P.H. nr. 6314 din 03.10.2017 - Completare componență comisie activ. socio-cult.2017-10-10 09:41
Töltse le ezt a fájlt (PH 6311.doc)P.H. nr. 6311 din 03.10.2017 - Validare Disp. nr. 417/20172017-10-10 09:40
Töltse le ezt a fájlt (PH 6308.doc)P.H. nr. 6308 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Com. de evaluare Liceu2017-10-10 09:39
Töltse le ezt a fájlt (PH 6305.doc)P.H. nr. 6305 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Cons. de Adm. Liceu2017-10-10 09:37
Töltse le ezt a fájlt (PH 5839.doc)P.H. nr. 5839 din 08.09.2017 - Aprobare grafic de lucru comisie ANL2017-09-26 08:42
Töltse le ezt a fájlt (PH 5836.doc)P.H. nr. 5836 din 08.09.2017 - Aprob. valori inv. proiect modern. grădinițe2017-09-26 08:41
Töltse le ezt a fájlt (PH 5833.doc)P.H. nr. 5833 din 08.09.2017 - Rectificare buget2017-09-26 08:40
Töltse le ezt a fájlt (PH 5787.doc)P.H. nr. 5787 din 06.09.2017 - Încheiere acord asociere2017-09-26 08:39
Töltse le ezt a fájlt (PH 5786.doc)P.H. nr. 5786 din 06.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări de întreținere 2017-09-26 08:38
Töltse le ezt a fájlt (PH 5785.doc)P.H. nr. 5785 din 06.09.2017 - Alegere președinte de ședință2017-09-26 08:35
Töltse le ezt a fájlt (PH 5537.doc)P.H. nr. 5537 din 24.08.2017 - Aprob. prelungire scrisoare de garantare2017-08-30 06:43
Töltse le ezt a fájlt (PH 5402.doc)P.H. nr. 5402 din 17.08.2017 - Rectificare buget2017-08-30 06:43
Töltse le ezt a fájlt (PH 5316.doc)P.H. nr. 5316 din 11.08.2017 - Actualizare inventar bunuri domeniu public2017-08-30 06:41
Töltse le ezt a fájlt (PH 5297.doc)P.H. nr. 5297 din 10.08.2017 -Desemn. reprez. în Cons. de Adm. Liceu2017-08-30 06:42
Töltse le ezt a fájlt (Anexa nr. 1 la PH nr. 5238.doc)Anexa 1 la P.H. nr. 52382017-08-30 06:40
Töltse le ezt a fájlt (PH 5238.doc)P.H. nr. 5238 din 08.08.2017 - Modificare organigramă2017-08-30 06:39
Töltse le ezt a fájlt (4874.doc)P.H. nr. 4874 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect2017-08-23 07:13
Töltse le ezt a fájlt (4871.doc)P.H. nr. 4871 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect2017-08-23 07:13
Töltse le ezt a fájlt (ph 4748.doc)P.H. nr. 4748 din 25.07.2017 - Prelungire scrisoare de garantare2017-08-23 07:11
Töltse le ezt a fájlt (4754.doc)P.H. nr. 4754 din 20.07.2017 - Rectificare buget2017-07-21 08:56
Töltse le ezt a fájlt (4751.doc)P.H. nr. 4751 din 20.07.2017 - Reg. de org. și funcționare C.L.2017-07-21 08:52
Töltse le ezt a fájlt (4745.doc)P.H. nr. 4745 din 20.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gosp. Comunală2017-07-21 08:51
Töltse le ezt a fájlt (4588.doc)P.H. nr. 4588 din 13.07.2017 - Acordare cheltuieli transport profesori2017-07-21 08:50
Töltse le ezt a fájlt (4585.doc)P.H. nr. 4585 din 20.07.2017 - Aprobare salarii2017-07-21 08:49
Töltse le ezt a fájlt (3606.doc)P.H. nr. 3606 din 13.07.2017 - Validare mandat consilier2017-07-21 08:46
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.5803.pdf)P.H. nr. 5803 din 21.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride2017-06-28 13:21
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.4172.pdf)P.H. nr. 4172 din 27.06.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect2017-06-28 13:20
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.4133.pdf)P.H. nr. 4133 din 23.06.2017 - Acordare drept de uz2017-06-28 13:19
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.4119.pdf)P.H. nr. 4119 din 22.06.2017 - Compl. anexa nr. 1 inventarul bunurilor publ.2017-06-28 13:19
Töltse le ezt a fájlt (PROECT HOT.4070.pdf)P.H. nr. 4070 din 21.06.2017 - Modificare HCL nr. 103 din 20162017-06-28 13:17
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.3975.pdf)P.H. nr. 3975 din 19.06.2017 - Acordare drept de uz2017-06-28 13:16
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.NR.3965.pdf)P.H. nr. 3965 din 09.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții2017-06-28 13:16
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.3944.pdf)P.H. nr. 3944 din 19.06.2017 - Numire diriginte de șantier2017-06-28 13:14
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.3612.pdf)P.H. nr. 3612 din 06.06.2017 - Constituire Comisie inventariere2017-06-28 13:13
Töltse le ezt a fájlt (PROIECT HOT.3609.pdf)P.H. nr. 3609 din 06.06.2017 - Încetare drept mandat consilier2017-06-28 13:12
Töltse le ezt a fájlt (PH 3175.doc)P.H. nr. 3175 din 16.05.2017 - Rectificare buget2017-05-23 10:11
Töltse le ezt a fájlt (PH 2972.doc)P.H. nr. 2972 din 09.05.2017- Cont anual de încheiere exercițiu bugetar 20162017-05-23 10:10
Töltse le ezt a fájlt (PH 2956.doc)P.H. nr. 2956 din 25.05.2017- Înființare punct de lucru I.S.U. Sălaj2017-05-23 10:07
Töltse le ezt a fájlt (PH 2953.doc)P.H. nr. 2953 din 09.05.2017- Acord de partener. Centrul Cultural European Dacia2017-05-23 10:06
Töltse le ezt a fájlt (Anexa 1 la PH 2839.doc)Anexa 1 la P.H. nr.2839 din 03.05.20172017-05-23 10:04
Töltse le ezt a fájlt (PH 2839.doc)P.H. nr. 2839 din 03.05.2017 - Modif. Organigramă și Statut funcții2017-05-23 10:04
Töltse le ezt a fájlt (PH 2457.doc)P.H. nr. 2457 din 14.04.2017 - Concesionare teren2017-04-21 05:58
Töltse le ezt a fájlt (PH 2449.doc)P.H. nr. 2449 din 13.04.2017 - Acordare titlu cetăţean de onoare2017-04-21 05:57
Töltse le ezt a fájlt (PH 2041.doc)P.H. nr. 2041 din 28.03.2017 - Modificare regulament câini fără stăpân2017-04-21 05:55
Töltse le ezt a fájlt (PH 1975.doc)P.H. nr. 1975 din 24.03.2017 - Adoptare buget 20172017-03-27 13:20
Töltse le ezt a fájlt (PH 1688.doc)P.H. nr. 1688 din 14.03.2017 - Desemnare reprezentant CL ADIL Sălaj2017-03-27 13:20
Töltse le ezt a fájlt (PH 1677.doc)P.H. nr. 1677 din 14.03.2017 - Alegere preşedinte de şedinţă2017-03-27 13:19
Töltse le ezt a fájlt (PH 1675.doc)P.H. nr. 1675 din 14.03.2017 - Concesionare suprafeţe de teren2017-03-27 13:18
Töltse le ezt a fájlt (PH 1651.doc)P.H. nr. 1651 din 14.03.2017 - Decontare chelt. de transp. cadre didactice2017-03-27 13:18
Töltse le ezt a fájlt (PH 921.doc)P.H. nr. 921 din 10.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie C2017-02-13 13:24
Töltse le ezt a fájlt (PH 919.doc)P.H. nr. 919 din 10.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie C2017-02-13 13:23
Töltse le ezt a fájlt (PH 884.doc)P.H. nr. 884 din 09.02.2017 - Modificare componenţă Consiliu Comunitar Consultat2017-02-13 13:23
Töltse le ezt a fájlt (PH 881.doc)P.H. nr. 881 din 09.02.2017 - Decontare cheltuieli transport cadre didactice2017-02-13 13:22
Töltse le ezt a fájlt (PH 817.doc)P.H. nr. 817 din 08.02.2017 - Aprobare Plan de ocupare funcţii publice2017-02-13 13:21
Töltse le ezt a fájlt (PH 813.doc)P.H. nr. 813 din 08.02.2017 - Completare anexa 1 la HCL 39/2011 2017-02-13 13:20
Töltse le ezt a fájlt (PH 810.doc)P.H. nr. 810 din 08.02.2017 - Atribuire de denumire pentru străzi2017-02-13 13:19
Töltse le ezt a fájlt (PH 545.doc)P.H. nr. 545 din 27.01.2017 - Închiriere prin licitaţie a unor spaţii 2017-02-13 13:17
Töltse le ezt a fájlt (PH 475.doc)P.H. nr. 475 din 25.01.2017 - Modificare HCL nr. 123/29.11.20162017-02-13 13:16
Töltse le ezt a fájlt (PH 231.doc)P.H. nr. 231 din 12.01.2017 - Aprobare organigramă S.C. Gospodărie C2017-01-18 10:41
Töltse le ezt a fájlt (PH 228.doc)P.H. nr. 228 din 12.01.2017 - Apropare program inspecţie fiscală2017-01-18 10:40
Töltse le ezt a fájlt (PH 222.doc)P.H. nr. 222 din 12.01.2017 - Plan de acţiune locală2017-01-18 10:39
Töltse le ezt a fájlt (PH220.doc)P.H. nr. 220 din 12.01.2017 - Stabilire criterii acordare ajutor urgenţă2017-01-18 10:38
Töltse le ezt a fájlt (PH 6306.doc)P.H. nr. 6306 din 23.12.2016 - Organizare reţea şcolară2017-01-18 10:37
Töltse le ezt a fájlt (6296.doc)P.H. nr. 6296 din 20 decembrie 2016 - Aprobare consum carburanţi2016-12-27 10:37
Töltse le ezt a fájlt (6293.doc)P.H. nr. 6293 din 20 decembrie 2016 - Majorare capital social S.C. Gospodărie C.2016-12-27 10:37
Töltse le ezt a fájlt (6134.doc)P.H. nr. 6134 din 20 decembrie 2016 - Decontare chelt. transport cadre didactice2016-12-27 10:35
Töltse le ezt a fájlt (6206.doc)P.H. nr. 6205 din 20 decembrie 2016 - Închiriere spaţii2016-12-27 10:34
Töltse le ezt a fájlt (6205.doc)P.H. nr. 6205 din 20 decembrie 2016 - Alegere preşedinte de şedinţă2016-12-27 10:29
Töltse le ezt a fájlt (5806.doc)P.H. nr. 5806 din 23 noiembrie 2016 - Dare în administrare autoturism2016-12-27 10:23
Töltse le ezt a fájlt (5811.doc)P.H. nr. 5811 din 23 noiembrie 2016 - Rectificare buget2016-12-27 10:23
Töltse le ezt a fájlt (5377.doc)P.H. nr. 5377 din 28 octombrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 11:04
Töltse le ezt a fájlt (5357.doc)P.H. nr. 5357 din 27 octombrie 2016 - Instituire taxă închiriere pubelă2016-12-07 11:01
Töltse le ezt a fájlt (5354.doc)P.H. nr. 5354 din 27 octombrie 2016 - Încheiere acord asociere2016-12-07 11:00
Töltse le ezt a fájlt (5045.doc)P.H. nr. 5045 din 11 octombrie 2016 - Încheiere acord asociere2016-12-07 10:59
Töltse le ezt a fájlt (4553.doc)P.H. nr. 4553 din 9 septembrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 10:57
Töltse le ezt a fájlt (4510.doc)P.H. nr. 4510 din 6 septembrie 2016 - Aprobare regulament taxă salubrizare2016-12-07 10:56
Töltse le ezt a fájlt (4218.doc)P.H. nr. 4218 din 16 august 2016 - Instituire taxă salubrizare2016-12-07 10:52
Töltse le ezt a fájlt (4215.doc)P.H. nr. 4215 din 16 august 2016-Înfiinţare serv. publ. de colect.-transp. deşeu2016-12-07 10:50
Töltse le ezt a fájlt (4212.doc)P.H. nr. 4212 din 16 august 2016 - Rectificare buget2016-12-07 10:49
Töltse le ezt a fájlt (3959.doc)P.H. nr. 3959 din 29 iulie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 10:47
Töltse le ezt a fájlt (Proiect hot. cotizatie.doc)P.H. nr. 5015 din 07 octombrie 2016 - Cotizaţie GAL Tovishat2016-10-10 06:17
Töltse le ezt a fájlt (proiect de hot.rectificare.doc)P.H. nr. 5012 din 07 octombrie 2016 - Rectificare buget2016-10-10 06:16
Töltse le ezt a fájlt (Proiect hot. dezmembrare imoil.doc)P.H. nr. 5010 din 07 octombrie 2016 - Dezmembrare imobil2016-10-10 06:14
Töltse le ezt a fájlt (Proiect hot. alegere presedinte de sedinta.doc)P.H. nr. 5007 din 07 octombrie 2016 - Alegere preşedinte de şedinţă2016-10-10 06:14
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.comisie consiliu.doc)P.H. nr. 3927 din 25 iulie 2016 - Compl. componenţă comisie activităţi socio-cul2016-08-02 13:14
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.desemnare repr..doc)P.H. nr. 3890 din 25 iulie 2016 - Reprez. CL comisia ANL2016-08-02 13:12
Töltse le ezt a fájlt (hot.atribuire teren in proprietate.doc)P.H. nr. 3887 din 25 iulie 2016 - Atrib. în proprietate Demjen N. 2016-08-02 13:10
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.completare  anexa la domeniul public.doc)P.H. nr. 3884 din 25 iulie 2016 - Completare inventar bunuri domeniu public2016-08-02 13:08
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.cet. de onoare.doc)P.H. nr. 3881 din 25 iulie 2016 - Acordare titlu Cetăţean de onoare2016-08-02 13:05
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.DIPLOMA DE AUR.doc)P.H. nr. 3878 din 25 iulie 2016 - conferire distincţie Diplomă de aur2016-08-02 12:26
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.validare mandat.doc)P.H. nr. 3875 din 25 iulie 2016 - validare mandat consilier2016-08-02 12:24
Módosítás dátuma: 2018. június 04. hétfő, 09:37
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Valuta árfolyam

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6665
State flagUSD 4.0058

Valabil azi: 2018-06-25
Sursa: BNR

Most Sarmaságon


Weather ForecastWeather Maps

Kereső
Támogatja a Joomla!. Valid XHTML and CSS.