HungarianRomână
Home Helyi Tanács Határozatok
PDF Nyomtatás E-mail
2010. október 15. péntek, 08:26

Határozatok

H.C.L. nr. 2 din 22.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

H.C.L. nr. 3 din 22.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală

Anexă la H.C.L. nr. 3 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 4 din 22.01.2018 - Aprobare program de inspecție fiscală

H.C.L. nr. 5 din 22.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017

H.C.L. nr. 8 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 74/2017

H.C.L. nr. 9 din 22.01.2018 - Stabilire salarii de bază

H.C.L. nr. 10 din 22.01.2018 - Aprobare cotă de carburanți

H.C.L. nr. 11 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 113/2017

H.C.L. nr. 12 din 22.01.2018 -Aprobare organigramă și stat de plată

Anexă la H.C.L. nr. 12 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 13 din 22.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală

H.C.L. nr. 14 din 22.01.2018 - Stabilire și aprobare grafic-calendar de lucru comisie ANL

H.C.L. nr. 18 din 22.01.2018 - Aprobare tarife lucrări SC Gospodărie Comunală

Anexă H.C.L. nr. 18 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 21 din 14.02.2018 - Adoptarea bugetului local 2018

H.C.L. nr. 23 di 14.02.2018 - Aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală

H.C.L. nr. 25 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57/2016

H.C.L. nr. 26 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/2017

H.C.L. nr. 27 din 14.02.2018 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

H.C.L. nr. 28 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexă la H.C.L. nr. 28 din 05.03.2018

H.C. L. nr. 29 din 05.03.2018 - Completare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

H.C.L. nr. 30 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare Liceu Tehnologic nr. 1

Anexă la H.C.L. nr. 30 din 05.03.2018

H.C.L. nr. 32 din 28.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

H.C.L. nr. 34 din 28.03.2018 - Aprobare inventar mijloace fixe

H.C.L. nr. 37 din 28.03.2018 - Închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni

H.C.L. nr. 38 din 28.03.2018 - Atribuire în proprietate suprafețe de teren

H.C.L. nr. 39 din 28.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare locuințe ANL

H.C.L. nr. 40 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu APIA

Anexa 1 la H.C.L. nr. 40/2018

H.C.L. nr. 41 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu Instituția Prefectului

H.C.L. nr. 43 din 28.03.2018 - Modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L.c nr. 133/2017

H.C.L. nr. 44 din 28.03.2018 - Completare H.C.L. nr. 55/2011

H.C.L. nr. 45 din 28.03.2018 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 46 din 28.03.2018 - Completare anexe la HCL nr 18/2018

H.C.L. nr. 47 din 28.03.2018 - Aprobarea Programului de achiziții publice 2018

H.C.L. nr. 48 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare Compania de Apă Someș S.A.

Anexa 1 la H.C.L. nr. 48/2018

H.C.L. nr. 49 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare SGA Sălaj

H.C.L. nr. 50 din 25.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Anexa 1 la H.C.L. nr. 50/2018

H.C.L. nr. 51 din 25.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

H.C.L. nr. 52 din 25.04.2018 - Revocare H.C.L. nr. 102/2017

H.C.L. nr. 53 din 25.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi în localitatea Șărmășag

H.C.L. nr. 55 din 25.04.2018 - Modificare H.C.L. nr. 47/2018

H.C.L. nr. 56 din 25.04.2018 - Aprobare valoare de investiție dotare cu utilaje pentru lucrări de întreținere

H.C.L. nr. 59 din 07.05.2018 - Realizare lucrări pietruire drum

H.C.L. nr. 60 din 07.05.2018 - Modificarea organigramei

H.C.L. nr. 61 din 07.05.2018 - Aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizațiilor în vederea desfășurării activității de alimentație publică

H.C.L. nr. 62 din 07.05.2018 - Clasificarea unor drumuri de interes local

H.C.L. nr. 63 din 30.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

H.C.L. nr. 64 din 30.05.2018 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 66 din 30.05.2018 - Acordare diplome de merit

H.C.L. nr. 67 din 30.05.2018 - Conferire distincție "Diplomă de aur"

H.C.L. nr. 68 din 30.05.2018 - Aprobare Regulament de organizare

H.C.L. nr. 70 din 30.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute

H.C.L. nr. 71 din 30.05.2018 - Întocmire documentație tehnico-economică obiectiv "Înființare Centru Comunitar Integrat"

 

 

 

 

2017


FájlUtolsó aktualizálás
Töltse le ezt a fájlt (h29.doc)h29.doc2018-03-20 08:12
Töltse le ezt a fájlt (Hot.modif.ROF.doc)H.C.L. nr. 136 din 27 decembrie 2017 - Modificare ROF2018-01-18 13:46
Töltse le ezt a fájlt (Hot.plan ocup.functii publice aparat.doc)H.C.L. nr. 135 din 27 decembrie 2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice2018-01-18 13:45
Töltse le ezt a fájlt (Hot.retea scolara.odt)H.C.L. nr. 134 din 27 decembrie 2017 - Aprob. rețea școlară 2018 - 20192018-01-18 13:41
Töltse le ezt a fájlt (Hot. domeniu public.doc)H.C.L. nr. 133 din 27 decembrie 2017 - Actualizare listă domeniu public2018-01-18 13:37
Töltse le ezt a fájlt (Hot 130.doc)H.C.L. nr. 130 din 13 decembrie 2017 - Achiziționare teren2017-12-18 11:05
Töltse le ezt a fájlt (Hot 129.doc)H.C.L. nr. 129 din 13 decembrie 2017 - Conferire distincție Diplomă de aur2017-12-18 11:05
Töltse le ezt a fájlt (HCL 128.doc)H.C.L. nr. 128 din 13 decembrie 2017 - Demolare construcții2017-12-18 11:04
Töltse le ezt a fájlt (HCL 127.doc)H.C.L. nr. 127 din 13 decembrie 2017 - Modificare HCL nr. 123/20172017-12-18 11:03
Töltse le ezt a fájlt (hot 126.doc)H.C.L. nr. 126 din 13 decembrie 2017 - Rectificare buget2017-12-18 11:02
Töltse le ezt a fájlt (HCL 125.doc)H.C.L. nr. 125 din 29 noiembrie 2017 - Reziliere contract de concesiune2017-12-18 11:02
Töltse le ezt a fájlt (HCL 124.doc)H.C.L. nr. 124 din 29 noiembrie 2017 - Concesionare suprafețe de teren2017-12-18 11:02
Töltse le ezt a fájlt (HCL 122.doc)H.C.L. nr. 122 din 29 noiembrie 2017 - Completare HCL nr. 55/20112017-12-18 11:01
Töltse le ezt a fájlt (HCL 121.doc)H.C.L. nr. 121 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. modif. tehnice proiect2017-12-18 11:01
Töltse le ezt a fájlt (HCL 120.doc)H.C.L. nr. 120 din 29 noiembrie 2017 - Modif. HCL nr. 88/20172017-12-18 11:01
Töltse le ezt a fájlt (HCL 119.doc)H.C.L. nr. 119 din 29 noiembrie 2017 - Înființare funcție de adm. public2017-12-18 11:01
Töltse le ezt a fájlt (HCL 118.doc)H.C.L. nr. 118 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. val. inv. proiect alim. cu apă2017-12-18 11:00
Töltse le ezt a fájlt (hot 117.doc)H.C.L. nr. 117 din 29 noiembrie 2017 - Stingere creanțe ale SC Sălajul SA2017-12-18 11:00
Töltse le ezt a fájlt (Hot 115.doc)H.C.L. nr. 115 din 29 noiembrie 2017 - Achiziționare foc de artificii2017-12-18 10:59
Töltse le ezt a fájlt (HCL 114.doc)H.C.L. nr. 114 din 29 noiembrie 2017 - Achiziție calendare și agende pers.2017-12-18 10:53
Töltse le ezt a fájlt (HCL 113.doc)H.C.L. nr. 113 din 29 noiembrie 2017 - Stabilire și aprobare taxe și impoz. 20182017-12-18 10:52
Töltse le ezt a fájlt (HCL 111.doc)H.C.L. nr. 111 din 29 noiembrie 2017 - Modificare HCL nr. 102/20172017-12-18 10:52
Töltse le ezt a fájlt (HCL 110.doc)H.C.L. nr. 110 din 29 noiembrie 2017 - Rectificare buget2017-12-18 10:51
Töltse le ezt a fájlt (HCL 108.doc)H.C.L. nr. 108 din 03 noiembrie 2017 - Acordare cadouri preșcolari și elevi2017-12-18 10:51
Töltse le ezt a fájlt (Hot 106.doc)H.C.L. nr. 106 din 03 noiembrie 2017 - Modificare organigramă2017-12-18 10:50
Töltse le ezt a fájlt (HCL 105.doc)H.C.L. nr. 105 din 03 noiembrie 2017 - rectificare buget2017-12-18 10:48
Töltse le ezt a fájlt (Hot 104.doc)H.C.L. nr. 104 din 23 octombrie 2017 - Modif. ind. tehn.-economici creșă2017-12-18 10:47
Töltse le ezt a fájlt (Hot 103.doc)H.C.L. nr. 103 din 23 octombrie 2017 -Completare anexa nr. 1 la HCL nr. 39/20112017-12-18 10:45
Töltse le ezt a fájlt (Hot 102.doc)H.C.L. nr. 102 din 23 octombrie 2017 - Atribuire de denumiri unor străzi2017-12-18 10:44
Töltse le ezt a fájlt (Hot 101.doc)H.C.L. nr. 101 din 23 octombrie 2017 - Modificare anexa nr.1 la HCL nr.74/20142017-12-18 10:42
Töltse le ezt a fájlt (hcl 100.doc)H.C.L. nr. 100 din 23 octombrie 2017 - Rectificare buget2017-10-23 08:51
Töltse le ezt a fájlt (Anexa 2 la HCL nr 99 din 2017.pdf)Anexa 2 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 20172017-10-23 08:50
Töltse le ezt a fájlt (Anexa 1 la HCL nr 99 din 2017.pdf)Anexa 1 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 20172017-10-23 08:50
Töltse le ezt a fájlt (hcl 99.doc)H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017 -Aprob. modif. tehn. proiect "Modern Liceu"2017-10-23 08:52
Töltse le ezt a fájlt (HCL 98.doc)H.C.L. nr. 98 din 11 octombrie 2017 -Modif. tarife lucr. SC Gospodărie C2017-10-16 12:24
Töltse le ezt a fájlt (HCL 97.doc)H.C.L. nr. 97 din 11 octombrie 2017 - completare componență comisie CL2017-10-16 12:21
Töltse le ezt a fájlt (HCL 96.doc)H.C.L. nr. 96 din 11 octombrie 2017 - Desemn. repr. în comisia de evaluare Liceu2017-10-16 12:20
Töltse le ezt a fájlt (HCL 95.doc)H.C.L. nr. 95 din 11 octombrie 2017 - Desemn. reprez. CL în CA Liceu2017-10-16 12:19
Töltse le ezt a fájlt (HCL 94.doc)H.C.L. nr. 94 din 11 octombrie 2017 - Mandatare Primar în AGA ADI Ecodes2017-10-16 12:18
Töltse le ezt a fájlt (HCL 93.doc)H.C.L. nr. 93 din 11 octombrie 2017 - Validare Dispoziție nr.417/20172017-10-16 12:17
Töltse le ezt a fájlt (HCL 92.doc)H.C.L. nr. 92 din 11 octombrie 2017 - Compl. anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/20112017-10-16 12:17
Töltse le ezt a fájlt (HCL 91.doc)H.C.L. nr. 91 din 11 octombrie 2017 - Rectificare buget2017-10-16 12:15
Töltse le ezt a fájlt (H 88.doc)H.C.L. nr. 88 din 13.09.2017 - Completare anexa nr. 1 la HCL 39/20112017-09-26 08:24
Töltse le ezt a fájlt (H 87.doc)H.C.L. nr. 87 din 13.09.2017 - Aprob. grafic de lucru comisie ANL2017-09-26 08:23
Töltse le ezt a fájlt (H 86.doc)H.C.L. nr. 86 din 13.09.2017 - Contractare împrumut2017-09-26 08:22
Töltse le ezt a fájlt (H 85.doc)H.C.L. nr. 85 din 13.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări2017-09-26 08:43
Töltse le ezt a fájlt (H 84.doc)H.C.L. nr. 84 din 13.09.2017 - Aprob. valoare inv. proiect modern. grădinițe2017-09-26 08:24
Töltse le ezt a fájlt (H 83.doc)H.C.L. nr. 83 din 13.09.2017 - Încheiere acord asociere2017-09-26 08:20
Töltse le ezt a fájlt (H 80.doc)H.C.L. nr. 80 din 25.08.2017 - Modificare HCL 74/20172017-09-26 08:18
Töltse le ezt a fájlt (H 79.doc)H.C.L. nr. 79 din 25.08.2017 - Modificare organigramă2017-09-26 08:18
Töltse le ezt a fájlt (H 78.doc)H.C.L. nr. 78 din 25.08.2017 - Desemn. reprez. CL în CALT2017-09-26 08:17
Töltse le ezt a fájlt (H 77.doc)H.C.L. nr. 77 din 25.08.2017 - Rectificare buget2017-09-26 08:16
Töltse le ezt a fájlt (H 76.doc)H.C.L. nr. 76 din 25.08.2017 - Modificare anexa nr. 1 la HCL 39/20112017-09-26 08:15
Töltse le ezt a fájlt (H 75.doc)H.C.L. nr. 75 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice2017-09-26 08:14
Töltse le ezt a fájlt (H 74.doc)H.C.L. nr. 74 din 26.07.2017 - Aprobare prelungire scrisoare de garantare2017-09-26 08:14
Töltse le ezt a fájlt (H 73.doc)H.C.L. nr. 73 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice2017-09-26 08:13
Töltse le ezt a fájlt (H 72.doc)H.C.L. nr. 72 din 26.07.2017 - Rectificare buget2017-09-26 08:12
Töltse le ezt a fájlt (H 71.doc)H.C.L. nr. 71 din 26.07.2017 - Modificare ROF2017-09-26 08:12
Töltse le ezt a fájlt (H 70.doc)H.C.L. nr. 70 din 26.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șg.2017-09-26 08:10
Töltse le ezt a fájlt (H 68.doc)H.C.L. nr. 68 din 26.07.2017 - Aprobare salarii de bază2017-09-26 08:09
Töltse le ezt a fájlt (H 67.doc)H.C.L. nr. 67 din 26.07.2017 - Validare mandat consilier local2017-09-26 08:09
Töltse le ezt a fájlt (H 64.pdf)H.C.L. nr. 64 din 28.06.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect2017-07-06 05:40
Töltse le ezt a fájlt (H 63.pdf)H.C.L. nr. 63 din 28.06.2017 - Acordare drept de uz2017-07-06 05:40
Töltse le ezt a fájlt (H 62.pdf)H.C.L. nr. 62 din 28.06.2017 - Acordare drept de uz2017-07-06 05:40
Töltse le ezt a fájlt (H 61.pdf)H.C.L. nr. 61 din 28.06.2017 - Compl. anexa 1-Inventar bunuri domeniu public2017-07-06 05:39
Töltse le ezt a fájlt (H 60.pdf)H.C.L. nr. 60 din 28.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride2017-07-06 05:38
Töltse le ezt a fájlt (H 58.pdf)H.C.L. nr. 58 din 28.06.2017 - Numire diriginte de șantier2017-07-06 05:37
Töltse le ezt a fájlt (H 55.pdf)H.C.L. nr. 55 din 28.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții2017-07-06 05:37
Töltse le ezt a fájlt (H 53.pdf)H.C.L. nr. 53 din 16.06.2017 - Aprobare inventar mijloace fixe2017-07-06 05:36
Töltse le ezt a fájlt (H 52.pdf)H.C.L. nr. 52 din 28.06.2017 - Modificare H.C.L. nr. 103/20162017-07-06 05:36
Töltse le ezt a fájlt (H 50.pdf)H.C.L. nr. 50 din 28.06.2017 - Încetare drept de mandat consilier 2017-07-06 05:35
Töltse le ezt a fájlt (anexa hcl 35.pdf)Anexă la H.C.L. nr. 35 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:20
Töltse le ezt a fájlt (HCL 35.pdf)H.C.L. nr. 35 din 19 aprilie 2017 - Aprob Reg. de gestionare câini fără stăpân2017-04-28 10:20
Töltse le ezt a fájlt (anexa 8 hcl 34.pdf)Anexa 8 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:19
Töltse le ezt a fájlt (anexa 7 hcl 34.pdf)Anexa 7 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:18
Töltse le ezt a fájlt (anexa 6 hcl 34.pdf)Anexa 6 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:18
Töltse le ezt a fájlt (anexa 5 hcl 34.pdf)Anexa 5 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:18
Töltse le ezt a fájlt (anexa 4 hcl 34.pdf)Anexa 4 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:18
Töltse le ezt a fájlt (anexa 3 hcl 34.pdf)Anexa 3 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:17
Töltse le ezt a fájlt (anexa 2 HCL 34.pdf)Anexa 2 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:17
Töltse le ezt a fájlt (anexa 1 HCL 34.pdf)Anexa 1 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 20172017-04-28 10:16
Töltse le ezt a fájlt (HCL 34.pdf)H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017 - Concesionare teren2017-04-28 10:16
Töltse le ezt a fájlt (HCL 33.pdf)H.C.L. nr. 33 din 19 aprilie 2017 - Acordare titlu cetățean de onoare2017-04-28 10:15
Töltse le ezt a fájlt (H.C.L. 27.doc)H.C.L. nr. 27 din 29.03.2017 - Adoptare buget local2017-03-29 12:14
Töltse le ezt a fájlt (HCL 26.pdf)H.C.L. nr.26 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Ext. reţea ilum publ"2017-03-14 08:25
Töltse le ezt a fájlt (HCL 25.pdf)H.C.L. nr.25 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare Liceu"2017-03-14 08:23
Töltse le ezt a fájlt (HCL 24.pdf)H.C.L. nr.24 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Înfiinţare creşă"2017-03-14 08:23
Töltse le ezt a fájlt (HCL 23.pdf)H.C.L. nr.23 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare drumuri2017-03-14 08:21
Töltse le ezt a fájlt (HCL 22.pdf)H.C.L. nr. 22 din 15.02.2017 - Organizare reţea şcolară 2017-20182017-03-01 07:29
Töltse le ezt a fájlt (HCL 19.pdf)H.C.L. nr. 19 din 15.02.2017 - Închiriere spaţiu2017-03-01 07:28
Töltse le ezt a fájlt (HCL 16.pdf)H.C.L. nr. 16 din 15.02.2017 - Modificare componenţă Consiliu Comunitar Consult.2017-03-01 07:27
Töltse le ezt a fájlt (Anexa 1 la HCL 15.pdf)Anexa 1 la H.C.L. nr. 15 din 15.02.20172017-03-01 07:26
Töltse le ezt a fájlt (HCL 15.pdf)H.C.L. nr. 15 din 15.02.2017 - Modificare domeniu public2017-03-01 07:22
Töltse le ezt a fájlt (Anexa la HCL 13.doc)Anexă la H.C.L. nr. 13 in 15.02.20172017-03-01 07:21
Töltse le ezt a fájlt (HCL 13.pdf)H.C.L. nr. 13 din 15.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie C.2017-03-01 07:17
Töltse le ezt a fájlt (Anexa 1 la HCL 12.doc)Anexa 1 la H.C.L. nr.12 din 15.02.20172017-03-01 07:16
Töltse le ezt a fájlt (HCL 12.pdf)H.C.L. nr. 12 din 15.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie C.2017-03-01 07:15
Töltse le ezt a fájlt (HCL 10.doc)H.C.L. nr. 10 din 18.01.2016 - Aprobare raport administrator S.C. Gosp. C2017-01-27 09:02
Töltse le ezt a fájlt (HCL 8.doc)H.C.L. nr. 8 din 18.01.2016 - Aprobare organigramă S.C. Gospodărie C2017-01-27 09:01
Töltse le ezt a fájlt (HCL 7.doc)H.C.L. nr. 7 din 18.01.2016 - Aprobare program inspecţie fiscală2017-01-27 09:00
Töltse le ezt a fájlt (HCL 6.doc)H.C.L. nr. 6 din 18.01.2016 - Aprobare plan de actiune locală2017-01-27 08:59
Töltse le ezt a fájlt (HCL 5.doc)H.C.L. nr. 5 din 18.01.2016 - Stabilire criterii acordare ajutor urgenţă2017-01-27 08:59
Töltse le ezt a fájlt (4.doc)H.C.L. nr. 4 din 18.01.2016 - Transformare post didactic2017-01-27 08:58
Töltse le ezt a fájlt (HCL 3.doc)H.C.L. nr. 3 din 09.01.2017 - Transformare funcţie publică2017-01-09 13:15
Töltse le ezt a fájlt (HCL 2.doc)H.C.L. nr. 2 din 09.01.2017 - Completare regulament taxă salubrizare2017-01-09 13:14
Töltse le ezt a fájlt (HCL 1.doc)H.C.L. nr. 1 din 09.01.2017 - Acoperire deficit bugetar anul 20162017-01-09 13:14
Töltse le ezt a fájlt (HCL 134.doc)H.C.L. nr. 134 din 30 decembrie 2016 - Aprobare consum carburanţi2017-01-09 13:09
Töltse le ezt a fájlt (HCL 133.doc)H.C.L. nr. 133 din 30 decembrie 2016 - Decontare cheltuieli transport cadre dida2017-01-09 13:09
Töltse le ezt a fájlt (HCL 132.doc)H.C.L. nr. 132 din 30 decembrie 2016 - Majorare capital social S.C. Gospodărie C2017-01-09 13:08
Töltse le ezt a fájlt (HCL 131.doc)H.C.L. nr. 131 din 30 decembrie 2016 - Dare în administrare autoturism2017-01-09 13:08
Töltse le ezt a fájlt (HCL 130.doc)H.C.L. nr. 130 din 30 decembrie 2016 - Închiriere spaţii prin licitaţie publică2017-01-09 13:06
Töltse le ezt a fájlt (HCL 129.doc)H.C.L. nr. 129 din 30 decembrie 2016 - Alegere preşedinte de şedinţă2017-01-09 13:05
Töltse le ezt a fájlt (HCL 109.doc)H.C.L. nr. 109 din 12 octombrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 10:43
Töltse le ezt a fájlt (HCL 102.doc)H.C.L. nr. 102 din 18 august 2016 - Serv. publ. de colctare-transport deşeu2016-12-07 10:41
Töltse le ezt a fájlt (HCL 106.doc)H.C.L. nr. 106 din 14 septembrie 2016 - Aprobare regulament taxă salubrizare2016-12-07 10:32
Töltse le ezt a fájlt (HCL 126.doc)H.C.L. nr. 126 din 29 noiembrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 09:54
Töltse le ezt a fájlt (HCL 117.doc)H.C.L. nr. 117 din 27 octombrie 2016 - Instituire taxă închiriere pubele2016-12-07 09:53
Töltse le ezt a fájlt (HCL 116.doc)H.C.L. nr. 116 din 31 octombrie 2016 - Încheiere acord de asociere2016-12-07 09:51
Töltse le ezt a fájlt (HCL 115.doc)H.C.L. nr. 115 din 31 octombrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 09:41
Töltse le ezt a fájlt (HCL 112.doc)H.C.L. nr. 112 din 12 octombrie 2016 - Încheiere acord de asociere2016-12-07 09:28
Töltse le ezt a fájlt (HCL 104.doc)H.C.L. nr. 104 din 14 septembrie 2016 - Rectificare buget2016-12-07 09:22
Töltse le ezt a fájlt (HCL 103.doc)H.C.L. nr. 103 din 18 august 2016 - Instituirea taxei de salubrizare2016-12-07 09:20
Töltse le ezt a fájlt (HCL 101.doc)H.C.L. nr. 101 din 18 august 2016 - Rectificare buget2016-12-07 09:18
Töltse le ezt a fájlt (HCL 100.doc)H.C.L. nr. 100 din 3 august 2016 - Rectificare buget2016-12-07 09:13
Töltse le ezt a fájlt (HCL 99.doc)H.C.L. nr. 99 din 3 august 2016 - Compl. Comisia pt. activităţi socio-culturale2016-12-07 08:52
Töltse le ezt a fájlt (proiect de hot.rectificare.doc)H.C.L. nr. 96 din 3 august 2016 - Rectificare Buget2016-08-02 12:22
Töltse le ezt a fájlt (DESEMNARE REPREZENTANT AS..doc)H.C.L. nr. 90 din 13 iulie 2016 - Reprez. CL adunare ARDI2016-08-02 12:19
Töltse le ezt a fájlt (hotărâre constituire comisia locală de ordine publică.doc)H.C.L. nr. 86 din 13 iulie 2016 - Constituire Comisie Locală de Ordine Publ.2016-08-02 12:17
Töltse le ezt a fájlt (organigrama aparat de specialitate primar.doc)Anexă la H.C.L nr. 892016-08-02 12:16
Töltse le ezt a fájlt (HT.ORGANIGRAMA.doc)H.C.L. nr. 89 din 13 iulie 2016 - Modificare Organigramă2016-08-02 12:14
Töltse le ezt a fájlt (hot.lista prioritate și lista de repartizare.doc)H.C.L. nr. 88 din 13 iulie 2016 - Atribuire locuinţe ANL2016-08-02 12:12
Töltse le ezt a fájlt (Hot.desemnare reprezentanti cons.local in ad, generala.doc)H.C.L. nr. 87 din 13 iulie 2016 - Reprez. CL adunare asociaţi S.C. Gospodărie Co2016-08-02 12:10
Töltse le ezt a fájlt (Hot.desemnare repr.Comitet local SVSU.doc)H.C.L. nr. 85 din 13 iulie 2016 - Desemnare reprez. CL comitet în SVSU2016-08-02 12:08
Töltse le ezt a fájlt (HOT.REGULAMENT SVSU.doc)H.C.L. nr. 84 din 13 iulie 2016 - Aprobare Regulament SVSU2016-08-02 12:07
Töltse le ezt a fájlt (Hot. concesiune.doc)H.C.L. nr. 82 din 13 iulie 2016 - Concesionare teren2016-08-02 11:59
Töltse le ezt a fájlt (HOT.STATUTUL COMUNEI.doc)H.C.L. nr. 78 din 13 iulie 2016 - Aprobarea Statutului comunei Şărmăşag2016-08-02 11:58
Töltse le ezt a fájlt (hot.ROF.doc)H.C.L. nr. 77 din 13 iulie 2016 - Aprobare Regulament de org. CL2016-08-02 11:56
Töltse le ezt a fájlt (proiect hot.cet. de onoare.doc)H.C.L. nr. 76 din 13 iulie 2016 - Acordare titlu Cetăţean de onoare2016-08-02 11:54
Töltse le ezt a fájlt (Hotararea 6.doc)H.C.L. nr. 75 din 22 iunie 2016 - Constituire Comisii de specialitate2016-08-02 10:53
Töltse le ezt a fájlt (Hotararea 5.doc)H.C.L. nr. 74 din 22 iunie 2016 - Alegere Viceprimar2016-08-02 10:52
Töltse le ezt a fájlt (Hotararea 4.doc)H.C.L. nr. 73 din 22 iunie 2016 - Alegere Preşedinte de şedinţă2016-08-02 10:51
Töltse le ezt a fájlt (hotararea 3.doc)H.C.L. nr. 72 din 22 iunie 2016 - Constituire Consiliu Local2016-08-02 10:50
Töltse le ezt a fájlt (Hotararea 2.doc)H.C.L. nr. 71 din 22 iunie 2016 - Validare mandate Consilieri2016-08-02 10:49
Töltse le ezt a fájlt (Hotararea 1.doc)H.C.L. nr. 70 din 22 iunie 2016 - Validare Consiliu Local2016-08-02 10:48
Töltse le ezt a fájlt (HOT.ORGANIGRAMA.doc)hotararea nr.19/24.02.200162016-03-02 10:52
Töltse le ezt a fájlt (konna20160128113557.pdf)hotarare nr.1102016-02-01 12:41
Töltse le ezt a fájlt (konna20151021155914.pdf)hotarare 1082015-10-21 13:16
Töltse le ezt a fájlt (konna20151021155716.pdf)hotarare 1072015-10-21 13:16
Töltse le ezt a fájlt (Hotarare nr.106.pdf)hotarare 1062015-10-21 13:15
Módosítás dátuma: 2018. június 08. péntek, 05:38
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Valuta árfolyam

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6665
State flagUSD 4.0058

Valabil azi: 2018-06-25
Sursa: BNR

Most Sarmaságon


Weather ForecastWeather Maps

Kereső
Támogatja a Joomla!. Valid XHTML and CSS.