HungarianRomână
Home Informaţii utile
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:27
Index articol
Informaţii utile
Acte necesare pentru dosarul de alocaţie pentru susţinerea familiei
Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de creştere a copilului
Toate paginile

Primăria Şărmăşag

Adresa: Comuna Şărmăşag, Str. Teilor, Nr. 34, Judeţul Sălaj
Telefon/Fax: 0260-655500
Cod poştal: 457330
Adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Program de lucru:
Luni – Joi: 800 - 1630
Vineri:       800 - 1400

Numere de telefoane utile:

o Apel urgenţă: 112

o Poliţia: 0260-655016

o Pompieri: 0260-655995

o Poliţia Locală: 0769224279 / 0769224280

 

Fii informat!Ia atitudine! Info Utile!   

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ALOCAŢIE PENTRU

SUSŢINEREA FAMILIEI

Acte necesare la dosar:

·        cerere şi declaraţie pe proprie răspundere;

·        acte de identitate solicitanţi, certificat de naştere pentru copii sub 14 ani (carte de identitate dacă este cazul);

·        certificat de căsătorie;

·        livret de familie;

·        hotărâre privind adopţia copilului, hotărârea privind plasamentul familial al minorului;

·        adeverinţă de la şcoală din care să rezulte că copilul frecventează cursurile şcolare şi numărul de absenţe (fac excepţie copiii de vârstă şcolare care sunt încadraţi în gradul I sau II de handicap);

·        certificatul de grad de handicap, dacă este cazul;

·        adeverinţă de venit cu luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă de salarizare - salar net, cupon pensie, cupon alocaţie de stat, şomaj, etc);

·        adeverinţă de la Finanţe (Zalău), pentru fiecare persoană din familie peste 18 ani;

·        adeverinţă cu terenul agricol de la Primăria Şărmăşag.

Menţiuni:

·        Venitul pe membru de familie să nu depăşească suma de 530 lei.

·        Familia care deţine unul dintre bunurile prevăzute în lista cu bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de alocaţia de susţinere a familiei.

·        Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag.

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile

1

Clădiri şi alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile*)

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fâră remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe,bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu execepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: preşă de uiei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utifaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie


NOTĂ:

 

Deţinerea unuia dintre bunurilor menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 


 

ACTELE NECESARE

pentru întocmirea dosarului în vederea acordării

indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie

(conform O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare)

 

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate ambii părinţi - copie;
 • Certificatul de naştere al copilului - copie;
 • Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (copie) - după caz;
 • Livretul de familie actualizat - copie;
 • Certificat de căsătorie -copie;
 • Anchetă socială efectuată de către Primarii (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi);
 • Adeverinţa eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz , din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit - venituri cuprinse în declaraţii depuse la finanţe D200, D201, D224, D209 -(ANEXA2);
 • Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;
 • Act adiţional de suspendare a contractului de muncă semnat de angajator;
 • Xerocopie după cererea înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum perioada solicitării - până la 1 an, 2 ani, 2- 3 -7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);
 • Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 12 luni anterior naşterii copilului (ambii părinţi);
 • Declaraţii (formulare tip) - prin care solicitantul se obligă să comunice în scris în termen de 15 zile lucrătoare  orice  modificare  survenită  ulterior  şi  că  nu  a  solicitat  altei  autorităţi  publice  locale indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului;
 • Dosar plic.

 

Ultima actualizare în Vineri, 24 Martie 2017 08:35
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6327
State flagUSD 3.9431

Valabil azi: 2017-12-13
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.