HungarianRomână
Home Informaţii utile
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:27
Index articol
Informaţii utile
Acte necesare pentru dosarul de alocaţie pentru susţinerea familiei
Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de creştere a copilului
Toate paginile

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ALOCAŢIE PENTRU

SUSŢINEREA FAMILIEI

Acte necesare la dosar:

·        cerere şi declaraţie pe proprie răspundere;

·        acte de identitate solicitanţi, certificat de naştere pentru copii sub 14 ani (carte de identitate dacă este cazul);

·        certificat de căsătorie;

·        livret de familie;

·        hotărâre privind adopţia copilului, hotărârea privind plasamentul familial al minorului;

·        adeverinţă de la şcoală din care să rezulte că copilul frecventează cursurile şcolare şi numărul de absenţe (fac excepţie copiii de vârstă şcolare care sunt încadraţi în gradul I sau II de handicap);

·        certificatul de grad de handicap, dacă este cazul;

·        adeverinţă de venit cu luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă de salarizare - salar net, cupon pensie, cupon alocaţie de stat, şomaj, etc);

·        adeverinţă de la Finanţe (Zalău), pentru fiecare persoană din familie peste 18 ani;

·        adeverinţă cu terenul agricol de la Primăria Şărmăşag.

Menţiuni:

·        Venitul pe membru de familie să nu depăşească suma de 530 lei.

·        Familia care deţine unul dintre bunurile prevăzute în lista cu bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de alocaţia de susţinere a familiei.

·        Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag.

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile

1

Clădiri şi alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile*)

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fâră remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe,bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu execepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: preşă de uiei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utifaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie


NOTĂ:

 

Deţinerea unuia dintre bunurilor menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 Ultima actualizare în Vineri, 24 Martie 2017 08:35
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6327
State flagUSD 3.9431

Valabil azi: 2017-12-13
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.