HungarianRomână
Home Informaţii Publice
PDF Imprimare Email
Marţi, 04 Iunie 2013 12:51

 

Lista cuprinzând documentele de interes public

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public şi H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 precum şi în baza Dispoziţiei Primarului comunei Şărmăşag nr. 3 din 04.01.2017, la nivelul Primăriei comunei Şărmăşag, conform competenţelor şi sarcinilor specifice, sunt produse şi/sau gestionate următoarele documente, care constituie informaţii de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Local şi a Primăriei comunei Şărmăşag;

2. Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Şărmăşag;

3. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag;

4. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local);

5. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al comunei Şărmăşag;

6. Convocatoare și Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

7. Componenţa Consiliului Local al comunei Şărmăşag (nominală, numerică şi apartenenţa politică);

8. Numele şi prenumele persoanelor din conducere şi a persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public(la finalul prezentei);

9. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilieriprimar şi viceprimar;

10. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Şărmăşag;

11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Şărmăşag;

12. Organigrama şi statutul de funcţii al aparatului propriu al Primarului comunei Şărmăşag;

13. Bugetul Consiliului Local al comunei Şărmăşag pe anul în curs;

14. Balanţa şi bilanţul contabil al Primăriei comunei Şărmăşag;

15. Lista obiectivelor de investiţii pe anul în curs;

16. Planul urbanistic general al comunei Şărmăşag;

17. Hotărârea Consiliului Local – zonarea intravilan a comunei Şărmăşag;

18. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate (conform art. 12 a Legii nr. 18/1991);

19. Lista cuprinzând asociaţiile de proprietari din comuna Şărmăşag;

20. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Şărmăşag;

21. Programul de audienţe al conducerii Primăriei comunei Şărmăşag (Descarcă formular de înscriere);

22. Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Şărmăşag (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website-ului oficial);

23. Anunţuri şi informaţii privind concursurile organizate de Primăria comunei Şărmăşag în vederea ocupării de posturi vacante;

24. Anunţuri licitaţii;

25. Caietele de sarcini şi documentaţiile ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice;

26. Lista certificatelor de urbanism ;

27. Lista autorizaţiilor de construire/demolare;

28. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

29. Lista cuprinzând documentele emise și gestionate care se exceptează de la liberul acces la informații;

30. Lista cuprinzând documentele de interes public (prezenta listă);

31. Raport anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003:

- anul 2019.

32. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001:

- anul 2019.

33. Raport semestrial privind modul de soluționare al petițiilor, audiențelor, cererilor de informații de interes public și transparența decizională: I 2019, II 2019.

34. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (Descarcă model reclamaţie administrativa model 1 sau model 2);

35. Publicaţii de căsătorie;

36. Contracte admnistrative;

37.Tabel cu personalul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șărmășag - Salarii;

38. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul camerelor de supraveghere;

39. Termeni și condiții website;

40. Politică de confidențialitate;

41. Condiții generale tehnice și de participare;

42. Raport privind respectarea codului de conduită: 2019.

43. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției: 2019


Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la solicitare. Persoanele interesate de aceste informaţii vor întocmi o cerere, care va fi depusă la Registratura Primăriei comunei Şărmăşag (Descarcă cerere tip).

Informaţiile vor fi furnizate în termenul prevăzut de lege.

Totodată, cei interesaţi vor găsi informaţiile de interes public la sediul Primăriei comunei Şărmăşag sau online, navigând website-ul oficial.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public este Kovács Szilvia Renáta, referent asistent în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul, secretariat şi resurse umane, conform Dispoziţiei nr. 378/ 14.07.2016.

Contact: tel. 0260655500, int. 28; e-mail: primariasarmasag@yahoo.com

 
 

 

 

Ultima actualizare în Joi, 18 Iunie 2020 10:49
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.8378
State flagUSD 4.3085

Valabil azi: 2020-07-05
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.