HungarianRomână
Home Monitorul Oficial Local Alte documente
PDF Imprimare Email
Luni, 29 Iulie 2019 12:43

Proiecte de hotărâri

Anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 127 din 09.01.2019 - Aprobare ROF Asistență socială

Proiect de hotărâre nr. 171 din 11.01.2019 - Aprobare program de inspecție fiscală

Proiect de hotărâre nr. 174 din 11.01.2019 - Aprobare Organigramă S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 177 din 11.01.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 182 din 11.01.2019 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 184 din 11.01.2019 - Aprobare Plan de acțiune și lucrări de interes local

Anexă la PH nr. 184/2019

Proiect de hotărâre nr. 814 din 31.01.2019 - Aprobare cont anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anual 2018

Proiect de hotărâre nr. 1137 din 13.02.2019 - Mandatare în A.G.A. ADI ECODES

Proiect de hotărâre nr. 1140 DIN 13.02.2019 -Aprobare Protocol de colaborare TGP The Green Project S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 1219 din 18.02.2019 - Aprobare listă solicitanți care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 1283 din 20.02.2019 - Concesionarea unor suprafețe de teren

Proiect de hotărâre nr. 1365 din 22.02.2019 - Aprobare tarife de lucrări S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 1750 din 14.03.2019 - Trecerea în domeniul public al Comunei Șărmășag și delegarea serviciului alimentare cu apă/canalizare

Proiect de hotărâre nr. 1814 din 15.03.2019 - Modificare și completare Anexa nr. 1 - Inventarul domeniului public

Proiect de hotărâre nr. 1817 din 15.03.2019 - Atribuire de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 1822 din 15.03.2019 - Aprobare listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 1824 din 15.03.2019 - Decontare cheltuieli de transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 1827 din 15.03.2019 - Acceptare donație teren

Proiect de hotărâre nr. 2014 din 25.03.2019 - Indexarea impozitelor și taxelor locale

Proiect de hotărâre nr. 2018 din 25.03.2019 - Adoptarea bugetului local pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 2409 din 10.04.2019 - Încetare drept de mandat consilier local

Proiect de hotărâre nr. 2415 din 10.04.2019 - Atribuire de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 2418 din 10.04.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 2463 din 11.04.2019 - Aprobare raport de activitate al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 2465 din 11.04.2019 - Aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 3101 din 20.05.2019 - Validare mandat consilier

Proiect de hotărâre nr. 3104 din 20.05.2019 - Achiziționare teren

Proiect de hotărâre nr. 3152 din 20.05.2019 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3291 din 24.05.2019 - Modificare contract de concesiune

Proiect de hotărâre nr. 3734 din 12.06.2019 - Aprobare amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3737 din 12.06.2019 - Aprobare amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3739 din 12.06.2019 - Rectifcare buget

Proiect de hotărâre nr. 3742 din 12.06.2019 - Încheiere contract de asociere între comuna Șărmășag și CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3745 din 12.06.2019 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 3748 din 12.06.2019 - Trecerea unui imobil - clădire în domeniul privat al comunei Șărmășag în vederea demolării acesteia

Proiect de hotărâre nr. 4204 din 02.07.2019 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 4207 din 02.07.2019 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL

Proiect de hotărâre nr. 4210 din 02.07.2019 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4214 din 02.07.2019 -  Rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul II al anului 2019

Proiect de hotărâre nr. 4783 din 01.08.2019 - Aprobarea Protocolului de colaborare cu Compania de Apă Someș S.A.

Proiect de hotărâre nr. 5360 din 03.09.2019 - Achiziționarea unui autobuz pentru transport elevi din bugetul local

Proiect de hotărâre nr. 5363 din 03.09.2019 - Desemnare reprezentant în AGA la S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 5381 din 04.09.2019 - Încheiere Contract de asociere CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5398 din 05.09.2019 - Rectificarea bugetului local al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5418 din 06.09.2019 - Validarea Dispoziției primarului comunei Șărmășag pentru rectificarea bugetului local

Proiect de hotărâre nr. 5438 din 09.09.2019 - Încheiere acord de asociere întreținere drumuri județene

Proiect de hotărâre nr. 5441 din 09.09.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5444 din 09.09.2019 - Întocmirea studiului de fezabilitate cu elemente DALI pentru creșterea eficienței eneregetice pe clădiri publice

Proiect de hotărâre nr. 5966 din 07.10.2019 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 5989 din 07.10.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 6153 din 15.10.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 6159 din 15.10.2019 - Rectificare buget

 

 

Anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 188 din 15.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală 2018

Proiect de hotărâre nr. 189 din 15.01,2018 - Aprobare program inspecție fiscală 2018

Proiect de hotărâre nr. 192 din15.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 198 din 15.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2017

Proiect de hotărâre nr. 201 din 15.01.2018 - Concesionare suprafețe

Proiect de hotărâre nr. 209/2018 -  Modificare HCL nr. 74 din 26.06.2017

Proiect de hotărâre nr. 212 din 15.01.2018 - Stabilire salarii

Proiect de hotărâre nr. 217 din 15.01.2018 - Modificare HCL nr. 113 din 29.11.2017

Proiect de hotărâre nr. 227 din 15.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre Aprobare grafic de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 231 din 15.01.2018 - Aprobare organigramă SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre nr. 816 din 07.02.2018 - Adoptare buget local 2018

Proiect de hotărâre nr. 819 din 07.02.2018 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar

Proiect de hotărâre nr. 849 din 09.02.2018 - Aprobare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

Proiect de hotărâre nr. 901 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 104/2017

Proiect de hotărâre nr. 904 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 57/2016

Proiect de hotărâre nr. 1200 din 26.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 1510 din 13.03.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 1530 din 14.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare ANL

Proiect de hotărâre nr. 1573 din 15.03.2018 - Aprobarea Protocolului de colaborare cu Instituția Prefectului județului Sălaj

Proiect de hotărâre nr. 1575 din 15.03.2018 - AprobareA Protocolului de colaborare cu APIA

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1575/2018

Proiect de hotărâre nr. 1718 din 21.03.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 1721 din 21.03.20108/ - Completare H.C.L. nr. 55/2011

Proiect de hotărâre nr. 1734 din 21.03.2018 - Închirierea prin încredințarea directă a unor suprafețe de pășuni

Proiect de hotărâre nr. 1756 din 22.03.2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1756/2018

Proiect de hotărâre nr. 1762 din 23.03.2018 - Completarea anexelor la H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări a S.C Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1762/2018

Proiect de hotărâre nr. 2287 din 19.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 2291 din 19.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

Proiect de hotărâre nr. 2323 din 19.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 2784 din 15.05.2018 - Acordare diplome de merit

Proiect de hotărâre nr. 2955 din 21.05.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3047 din 24.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

Proiect de hotărâre nr. 3066 din 24.05.2018 - Utilizare excedent bugetar

Proiect de hotărâre nr. 3089 din 24.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute SDEE TN S.A.

Proiect de hotărâre nr. 3092 din 24.05.2018  - Aprobare Regulament de organizare și funcționare

Proiect de hotărâre nr. 3110 din 25.05.2018 - Aprobare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului "Înființare Centru Comunitar Integrat "

Proiect de hotărâre nr. 3511 din 13.06.2018 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 3636 din 20.06.2018 - Aprobare Protocol de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen

Proiect de hotărâre nr. 3639 din 20.06.2018 - Aprobare Protocol de cooperare M.A.N.

Proiect de hotărâre nr. 3655 din 20.06.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3672 din 21.06.2018 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 3681 din 22.06.2018 - Finanțare tabără școlară PSI

Proiect de hotărâre nr. 3693 din 22.06.2018 - Aprobare Protocol de colaboprare cu Secția nr. 8 Poliție Rurală Șărmășag

Anexa nr. 1 la PH nr. 3693/2018

Proiect de hotărâre nr. 3930 din 03.07.2018 - Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei

Proiect de hotărâre nr. 3989 din 05.07.2018 - Reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 4565 din 08.08.2018 - Privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare bloc ANL

Proiect de hotărâre nr. 4568 din 08.08.2018 - Aprobare ROF SVSU

Proiect de hotărâre nr. 4571 din 08.08.2018 - Pentru aprobarea Organigramei SVSU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 4571 din 08.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 4807 din 23.08.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4810 din 23.08.2018 - Privind preluarea fără plată a unui bun autoturism marca Dacia Logan

Proiect de hotărâre nr. 4814 din 23.08.2018 - Privind stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 4821 din 23.08.2018 - Pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutului ADI Tovishat

Proiect de hotărâre nr. 5225 din 01.09.2018 - Modificarea H.C.L. nr. 110/2018

Proiect de hotărâre nr. 5239 din 10.09.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr.  5281 din 12.09.2018 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 5284 din 12.09.2018 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului servicii sociale

Proiect de hotărâre nr. 5296 din 12.09.2018 -Desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1

Proiect de hotărâre nr. 5301 din 12.09.2018 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 5328 din 14.09.2018 - Achiziționare imobil - teren

Proiect de hotărâre nr. 5820 din 11.10.2018 - Mandatarea unei persoane pentru preluare activității în vederea întocmirii amenajamentului pastoral

Proiect de hotărâre nr. 5823 din 11.10.2018 - Aprobare listă de prioritate și listă de de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 5851 din 12.10.2018 - Aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal

Proiect de hotărâre nr. 5871 din 12.10.2018 - Modificarea Anexei nr. 1 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotarâre nr. 6081 din 24,10,2018 - Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor

Proiect de hotărâre nr. 6211 din 30.10.2018 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor lopcale 2019

Proiect de hotărâre nr. 6496 din 09.11.2018 - Decontare cheltuieli transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 6721 din 19.11.2018 - Concesionarea unor suprafețe de teren

Proiect de hotărâre nr. 6582 din 13.11.2018 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Anexa 1 la PH nr. 6582/2018

Proiect de hotărâre nr. 7088 din 04.12.2018 - Aprobare Rețea școlară

Proiect de hotărâre nr. 7148 din 06.12.2018 - Casarea unor volume de cărți

Proiect de hotărâre nr 7170 din 06.12.2018 - Validare DP nr. 484,486/2018

Proiect de hotărâre nr. 7173 din 06.12.2018 - Stabilire domenii servicii și locuri prestare muncă în folosul comunității

Proiect de hotărâre nr. 7177 din 07.12.2018 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 7284 din 12.12.2018 - Reziliere contract de concesiune

Proiect de hotărâre nr. 7331 din 14.12.2018 - Aprobare modificare domeniu public

Proiect de hotărțre nr. 7355 din 14.12.2018 - Decontare cheltuieli transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 7365 din 17.12.2018 - Aprobare protocol colaborare Liceu

Proiect de hotărâre nr. 7368 din 17.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare Cabinete medicale medicină de familie

Proiect de hotărâre nr. 7394 din 17.12.2018 - Aprobare inventar mijloace fixe

 

 

Anul 2017

P.H. nr. 220 din 12.01.2017 - Stabilire criterii acordare ajutor urgenţă

P.H. nr. 222 din 12.01.2017 - Plan de acţiune locală

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 228 din 12.01.2017 - Apropare program inspecţie fiscală

PH nr. 231 din 12.01.2017 - Aprobare organigramă S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 231/2017

P.H. nr. 475 din 25.01.2017 - Modificare HCL nr. 123/29.11.2016

P.H. nr. 545 din 27.01.2017 - Închiriere prin licitaţie a unor spaţii

P.H. nr. 810 din 08.02.2017 - Atribuire de denumire pentru străzi

P.H. nr. 813 din 08.02.2017 - Completare anexa 1 la HCL 39/2011

P.H. nr. 817 din 08.02.2017 - Aprobare Plan de ocupare funcţii publice

P.H. nr. 919 din 10.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie Comunală șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 921 din 10.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 1675 din 14.03.2017 - Concesionare suprafeţe de teren

P.H. nr. 1677 din 14.03.2017 - Alegere preşedinte de şedinţă

P.H. nr. 1688 din 14.03.2017 - Desemnare reprezentant CL ADIL Sălaj

P.H. nr. 2041 din 28.03.2017 - Modificare regulament câini fără stăpân

P.H. nr. 2449 din 13.04.2017 - Acordare titlu cetăţean de onoare

P.H. nr. 2457 din 14.04.2017 - Concesionare teren

P.H. nr. 2839 din 03.05.2017 - Modif. Organigramă și Statut funcții

Anexa 1 la P.H. nr. 2839 din 03.05.2017

Anexa 2 la P.H. nr.2839 din 03.05.2017

P.H. nr. 2953 din 09.05.2017- Acord de partener. Centrul Cultural European Dacia

P.H. nr. 2956 din 25.05.2017- Înființare punct de lucru I.S.U. Sălaj

P.H. nr. 2972 din 09.05.2017- Cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2016

P.H. nr. 3175 din 16.05.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 3609 din 06.06.2017 - Încetare drept mandat consilier

P.H. nr. 3612 din 06.06.2017 - Constituire Comisie inventariere

P.H. nr. 3695 din 09.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții

P.H. nr. 3975 din 19.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 4070 din 21.06.2017 - Modificare HCL nr. 103 din 2016

P.H. nr. 4119 din 22.06.2017 - Compl. anexa nr. 1 inventarul bunurilor publ.

P.H. nr. 4133 din 23.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 5803 din 21.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride

P.H. nr. 3606 din 13.07.2017 - Validare mandat consilier

P.H. nr. 4585 din 20.07.2017 - Aprobare salarii

P.H. nr. 4745 din 20.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 4754 din 20.07.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 4748 din 25.07.2017 - Prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 4871 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 4874 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 5238 din 08.08.2017 - Modificare organigramă

Anexa 1 la P.H. nr. 5238/2017

Anexa 2 la P.H. nr. 5238/2017

P.H. nr. 5297 din 10.08.2017 -Desemn. reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 5316 din 11.08.2017 - Actualizare inventar bunuri domeniu public

P.H. nr. 5402 din 17.08.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5537 din 24.08.2017 - Aprob. prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 5785 din 06.09.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 5786 din 06.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări de întreținere

P.H. nr. 5787 din 06.09.2017 - Încheiere acord asociere

P.H. nr. 5833 din 08.09.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5836 din 08.09.2017 - Aprob. valori inv. proiect modern. grădinițe

P.H. nr. 5839 din 08.09.2017 - Aprobare grafic de lucru comisie ANL

P.H. nr. 6305 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 6308 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Com. de evaluare Liceu

P.H. nr. 6311 din 03.10.2017 - Validare Disp. nr. 417/2017

P.H. nr. 6314 din 03.10.2017 - Completare componență comisie activ. socio-cult.

P.H. nr. 6360 din 04.10.2017 - Mandatare primar

P.H. nr. 6380 din 05.10.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 6384 din 05.10.2017 - Completare anexa nr.1 la HCL nr. 39/2011

P.H. nr. 11362 din 20.11.2017 - Însușire raport Comisie de analiză și verificare

P.H. nr. 11365 din 20.11.2017 - Înființare funcție administrator public

P.H. nr. 11371 din 20.11.2017 - Stabilire impozite și taxe locale 2018

P.H. nr. 11374 din 20.11.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 11515 din 24.11.2017 - Achiziționare calendare și agenda personalizate

P.H. nr. 11517 din 24.11.2017 - Achiziționare foc de artificii

P.H. nr. 11519 din 24.11.2017 - Stingere creanțe la buget local ale S.C. Sălajul S.A.

P.H. nr. 11523 din 24.11.2017 - Modificare HCL nr. 102/2017

P.H. nr. 11528 din 24.11.2017 - Completare HCL nr. 55/2011

P.H. nr. 11706 din 05.12.2017 - Aprob. rețea școlară 2018-2019

Anexa nr. 1 la PH 11706/2017

P.H. nr. 11758 din 07.12.2017 - Aprob. Organigramă și Stat de funcții

Anexa nr. 1 la PH 11758/2017

P.H. nr. 11759 din 07.12.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 11762 din 07.12.2017 - Actualizare listă bunuri domeniu public

P.H. nr. 11768 din 07.12.2017 - Compl. HCL nr. 68/2017

P.H. nr. 12104 din 18.12.2017 - Modif. act constitutiv S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 12111 din 18.12.2017 - Modificare ROF

P.H. nr. 12135 din 18.12.2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice

Anexa nr. 1 la PH 12135/2017

P.H. nr. 12202 din 19.12.2017 - Aprobare grilă salarizare S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

 

Procese Verbale ale şedinţelor Consiliului Local

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

18 ianuarie

22 ianuarie

16 ianuarie

15 februarie

9 ianuarie

27 februarie

29 martie

14 februarie

20 martie

19 aprilie

5 martie

17 aprilie

24 mai

28 martie

29 mai

28 iunie

25 aprilie

19 iunie

26 iulie

7 mai

10 iulie

28 august

30 mai

24 iulie

13 septembrie

5 iunie

21 august

11 octombrie

27 iunie

18 septembrie

29 noiembrie

18 iulie

 

13 decembrie

13 august

 

-

29 august

 

-

19 septembrie

 

-

17 octombrie

 

-

28 noiembrie

 

-

21 decembrie

 

Ultima actualizare în Luni, 21 Octombrie 2019 10:54
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.7729
State flagUSD 4.3159

Valabil azi: 2019-11-18
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.