HungarianRomână
Home Monitorul Oficial Local Hotărârile autorității deliberative
PDF Imprimare Email
Luni, 29 Iulie 2019 12:24

2020

H.C.L. nr. 3 din 17.01.2020 - Concesionare teren

H.C.L. nr. 4 din 17.01.2020 - Aprobarea rețelei școlare 2020 - 2021

H.C.L. nr. 5 din 17.01.2020 - Aprobarea Organigramei și Statului de funcții

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5/2020

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 5/2020

H.C.L. nr. 10 din 17.01.2020 - Stabilirea condițiilo, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

H.C.L. nr. 11 din 17.01.2020 - Aprobare Plan de acțiune locală pe anul 2020

H.C.L. nr. 12 din 17.01.2020 - Stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2020 în anul Șărmășag

H.C.L. nr. 13 din 17.01.2020 - Modificarea H.C.L. nr. 108/2019

H.C.L. nr. 15 din 17.01.2020 - Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019

H.C.L. nr. 20 din 19.02.2020 - Validare mandat consilier local

H.C.L. nr. 21 din 19.02.2020 - Adoptarea bugetului local pe anul 2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/2020

H.C.L. nr. 22 din 19.02.2020 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar

H.C.L. nr. 23 din 19.02.2020 - Aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2020

H.C.L. nr. 25 din 19.02.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

H.C.L. nr. 26 din 19.02.2020 - Plata sumelor necesare cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

H.C.L. nr. 27 din 19.02.2020 - completarea Regulamentului de aolicare a normelor de gospodărire locală

H.C.L. nr. 28 din 19.02.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

H.C.L. nr. 29 din 19.02.2020 - Acordare drept de uz și servitute

H.C.L. nr. 30 din 19.02.2020 - Concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 30/2020

H.C.L. nr. 31 din 19.02.2020 - Închirierea prin atribuire directă a unui spațiu

H.C.L. nr. 32 din 19.02.2020 - Modificarea art.1 din H.C.L. nr. 75/2016

H.C.L. nr. 33 din 25.03.2020 - Rectificare buget

H.C.L. nr.35 din 25.03.2020 - Aprobare ROF SVSU

H.C.L. nr. 36 din 25.03.2020 - Aprobarea Organigramei SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 36/2020

H.C.L. nr. 37 din 25.02.2020 - Modificarea H.C.L. nr. 12/2020

H.C.L. nr. 38 din 25.03.2020 - Completarea H.C.L. nr. 108/2019

Anexa 1 la H.C.L. nr. 38/2020

H.C.L. nr. 40 din 25.03.2020 - Desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei Șărmășag în Comisia ANL

H.C.L. nr. 41 din 25.03.2020 - Indexarea impozitelor și taxelor locale

H.C.L. nr. 43 din 25.03.2020 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe ANL

H.C.L. nr. 44 din 25.03.2020 -Aprobarea raportului de activitate al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L. pe anul 2019

H.C.L. nr. 45 din 25.03.2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Gospodărie Comunală șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 46 din 25.03.2020 - Aprobarea organigramei, statului de funcții și grilei de salarizare pentru S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 47 din 25.03.2020 - Aprobarea tarifelor pentru lucrări care vor fi executate în anul 2020 de S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa 1-8 la H.C.L. nr. 47/2020

Anexa 2 la H.C.L. nr. 47/2020

H.C.L. nr. 49 din 25.03.2020 - Cuprinderea unui imobil-teren în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 50 din 25.03.2020 - Actualizare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare  și dotare grădinițe în comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la H.C.L. nr. 50/2020

Anexa 2 la H.C.L. nr. 50/2020

H.C.L. nr. 51 din 25.03.2020 - Modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/2018

H.C.L. nr. 53 din 29.04.2020 - Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020

H.C.L. nr. 54 din 29.04.2020 - Modificarea actului constitutiv prin numirea unui nou reprezentant legal al comunei Șărmășag la S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 55 din 29.04.2020 - Modificarea și completarea anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

H.C.L. nr. 56 din 29.04.2020 - Aprobarea listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

H.C.L. nr. 57 din 29.04.2020 - Participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

H.C.L. nr. 58 din 29.04.2020 - Aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 60 din 20.05.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului-Calendar de lucru al comisiei ANL

H.C.L. nr. 61 din 20.05.2020 - Disponibilizarea fără plată a unui bun - mijloc fix aflat în domeniul privat al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 62 din 20.05.2020 - Cuprinderea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei

H.C.L. nr. 63 din 20.05.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

H.C.L. nr. 65 din 17.06.2020 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 68 din 17.06.2020 - Reducere chirie pentru spațiul închiriat de C.N. Poșta Română

H.C.L. nr. 69 din 17.06.2020 - Reducere impozit anual pe clădirile deținute de SRTFC Cluj

H.C.L. nr 70 din 17.06.2020 - Modificarea și completarea anexei nr. 9 la HCL nr. 108/2019

H.C.L. nr. 71 din 17.06.2020 - Vânzare Volkswagen Caravelle

H.C.L. nr. 72 din 17.06.2020 - Vânzare buldoexcavator

H.C.L. nr. 73 din 17.06.2020 - Modificarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 76 din 15.07.2020 - Validarea Dispozițiilor primarului  comunei Șărmășag nr. 218/2020

H.C.L. nr. 77 din 15.07.2020 - Însușirea și aprobarea documentațieitehnice cadastrale pentru dezlipirea unui imobil

H.C.L. nr. 79 din 15.07.2020 - Aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a bunului mobil buldoexcavator

H.C.L. nr. 80 din 15.07.2020 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

H.C.L. nr. 83 din 15.07.2020 - Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 826 din 12.10.2017

H.C.L. nr. 84 din 15.07.2020 - Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 846 din 02.10.2017

H.C.L. nr. 85 din 15.07.2020 - Numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

H.C.L. nr. 86 din 15.07.2020 - Reziliere contract de concesiune

H.C.L. nr. 88 din 04.08.2020 - Privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Anexa nr. 2 la HCL. 88/2020

H.C.L. nr. 89 din 04.08.2020 - Rectifcare buget

H.C.L. nr. 91 din 19.08.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul domeniului public al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 92 din 19.08.2020 - Acordarea facilității fiscale de anulare a accesorilor

H.C.L. nr. 97 din 17.09.2020 - Cuprinderea unui imobil-clădire și teren aferent în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 99 din 17.09.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

H.C.L. nr 100 din 17.09.2020 - Încheiere acord de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag

H.C.L. nr. 103 din 17.09.2020 - Achiziționarea unui imobil-clădire și teren aferent situat în localitatea Șărmășag, str. Izvorului

 

2019


H.C.L. nr. 2 din 16.01.2019 - Stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

H.C.L. nr. 4 din 16.01.2019 - Aprobarea Programului de inspecție fiscală pentru anul 2019

H.C.L. nr. 6 din 16.01.2019 - Aprobarea Organigramei, statului de funcții și a grilei de salariazare S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 7 din 16.01.2019 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

H.C.L. nr. 9 din 16.01.2019 - Aprobare ROF Asistență Socială

H.C.L. nr 10 din 16.01.2019 - Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale

H.C.L. nr. 12 din 16.01.2019 - Aprobare rețea școlară 2019 - 2020

H.C.L. nr. 26 din27.02.2019 - Aprobare cont de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

H.C.L. nr. 29 din 27.02.2019 - Aprobare tarife de lucrări S.C. Gospodărie comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 30 din 27.02.2019 - Aprobare protocol de colaborare TGP The Green Project S.R.L.

H.C.L. nr. 40 din 20.03.2019 - Atribuirea de denumiri de străzi

H.C.L. nr. 41 din 20.03.2019 - Modificarea și completarea Anexei nr. 1 - Inventarul domeniului public

H.C.L. nr. 45 din 20.03.2019 - Trecerea în domeniul public al Comunei Șărmășag și delegarea serviciului

de alimentare cu apă/canalizare

H.C.L. nr. 51 din 17.04.2019 - Adoptarea bugetului local pe anul 2019

H.C.L. nr. 52 din 17.04.2019 - Indexarea cu rata inflației a impozitelor, taxelor locale și a altor taxe

H.C.L. nr. 53 din 17.04.2019 - Atribuirea de denumiri de străzi în comuna Șărmășag

H.C.L. nr 54 din 17.04.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarulul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

H.C.L. nr. 58 din 17.04.2019 - Aprobarea raportului de activitate al S.C. GospodărieComunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 59 din 17.04.2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la H.C.L. nr. 59 din 17.04.2019

H.C.L. nr. 60 din 29.05.2019 - Validare mandat consilier local

H.C.L. nr. 64 din 29.05 2019 - Trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Șărmășag în vederea demolării acestora

H.C.L. nr. 65 din 29.05.2019 - Modificarea comisiilor de specialitate

H.C.L. nr. 66 din 19.06.2019 - Aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 67 din 19.06.2019 - Aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a CPPU Șărmășag

H.C.L. nr. 68 din 19.06.2019 - Încheiere contract de asociere cu CPPU Șărmășag

H.C.L. nr. 75 din 10.07.2019 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 78 din 24.07.2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare străzi de interes

local în comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexa 1 la H.C.L. nr. 78 din 24.07.2019 Pagina 1, Pagina 2

H.C.L. nr. 79 din 24.07.2019 - Întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiției ”Modernizare străzi de interes local în comuna Șărmășag, județul Sălaj”

H.C.L. nr. 80 din 24.07.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 81 din 21.08.2019 - Modificarea Organigramei și a statutului de funcții

Anexa 1 la H.C.L. nr. 81 din 21.08.2019

Anexa 2 l a H.C.L. nr. 81 din 21.08.2019

H.C.L. nr. 82 din 21.08.2019 - Trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 83 din 21.08.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 84 din 21.08.2019 - Renumerotarea administrativă a imobilelor de pe strada Albinei

H.C.L. nr. 87 din 21.08.2019 - Aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 88 din 21.08.2019 - Aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag și Compania de Apă Someș S.A.

H.C.L. nr. 105 din 23.10.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

H.C.L. nr. 106 din 23.10.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

H.C.L. nr. 108 din 27.11.2019 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale în anul 2020

H.C.L. nr. 112 din 27.11.2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Construire

centru integrat pentru furnizare servicii sociale și medicale”

H.C.L. 113 din 27.11.2019 - Aprobarea cheltuielilor ocazionate cu sărbătorile de iarnă 2019

H.C.L. nr. 114 din 27.11.2019 - Realizarea lucrărilor de reparații și reprofilare a unor drumuri agricole

H.C.L. nr. 115 din 27.11.2019 - Modificare actului constitutiv prin majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 116 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 120 din 16.12 2019 - Înființarea centrului de zi pentru copii tip after school

H.C.L. nr. 121 din 16.12.2019 - Aprobarea listei de prioritate și lista de repartizarepentru persoane care au acces la locuințele ANL

H.C.L. nr. 122 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Șărmășag

H.C.L. nr. 123 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor

H.C.L. nr. 125 din 16.12.2019 - Acordarea ”Diplomei de aur” cuplurilor din comuna Șărmășag

 

2018

H.C.L. nr. 2 din 22.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

H.C.L. nr. 3 din 22.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală

Anexă la H.C.L. nr. 3 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 4 din 22.01.2018 - Aprobare program de inspecție fiscală

H.C.L. nr. 5 din 22.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017

H.C.L. nr. 8 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 74/2017

H.C.L. nr. 9 din 22.01.2018 - Stabilire salarii de bază

H.C.L. nr. 10 din 22.01.2018 - Aprobare cotă de carburanți

H.C.L. nr. 11 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 113/2017

H.C.L. nr. 12 din 22.01.2018 -Aprobare organigramă și stat de plată

Anexă la H.C.L. nr. 12 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 13 din 22.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală

H.C.L. nr. 14 din 22.01.2018 - Stabilire și aprobare grafic-calendar de lucru comisie ANL

H.C.L. nr. 18 din 22.01.2018 - Aprobare tarife lucrări SC Gospodărie Comunală

Anexă H.C.L. nr. 18 din 22.01.2018

H.C.L. nr. 21 din 14.02.2018 - Adoptarea bugetului local 2018

H.C.L. nr. 23 di 14.02.2018 - Aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală

H.C.L. nr. 25 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57/2016

H.C.L. nr. 26 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/2017

H.C.L. nr. 27 din 14.02.2018 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

H.C.L. nr. 28 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexă la H.C.L. nr. 28 din 05.03.2018

H.C. L. nr. 29 din 05.03.2018 - Completare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

H.C.L. nr. 30 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare Liceu Tehnologic nr. 1

Anexă la H.C.L. nr. 30 din 05.03.2018

H.C.L. nr. 32 din 28.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

H.C.L. nr. 34 din 28.03.2018 - Aprobare inventar mijloace fixe

H.C.L. nr. 37 din 28.03.2018 - Închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni

H.C.L. nr. 39 din 28.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare locuințe ANL

H.C.L. nr. 40 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu APIA

Anexa 1 la H.C.L. nr. 40/2018

H.C.L. nr. 41 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu Instituția Prefectului

H.C.L. nr. 43 din 28.03.2018 - Modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L.c nr. 133/2017

H.C.L. nr. 44 din 28.03.2018 - Completare H.C.L. nr. 55/2011

H.C.L. nr. 45 din 28.03.2018 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

H.C.L. nr. 46 din 28.03.2018 - Completare anexe la HCL nr 18/2018

H.C.L. nr. 47 din 28.03.2018 - Aprobarea Programului de achiziții publice 2018

H.C.L. nr. 48 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare Compania de Apă Someș S.A.

Anexa 1 la H.C.L. nr. 48/2018

H.C.L. nr. 49 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare SGA Sălaj

H.C.L. nr. 50 din 25.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Anexa 1 la H.C.L. nr. 50/2018

H.C.L. nr. 51 din 25.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

H.C.L. nr. 52 din 25.04.2018 - Revocare H.C.L. nr. 102/2017

H.C.L. nr. 53 din 25.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi în localitatea Șărmășag

H.C.L. nr. 55 din 25.04.2018 - Modificare H.C.L. nr. 47/2018

H.C.L. nr. 56 din 25.04.2018 - Aprobare valoare de investiție dotare cu utilaje pentru lucrări de întreținere

H.C.L. nr. 59 din 07.05.2018 - Realizare lucrări pietruire drum

H.C.L. nr. 60 din 07.05.2018 - Modificarea organigramei

H.C.L. nr. 61 din 07.05.2018 - Aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizațiilor în vederea desfășurării activității de alimentație publică

H.C.L. nr. 62 din 07.05.2018 - Clasificarea unor drumuri de interes local

H.C.L. nr. 63 din 30.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

H.C.L. nr. 64 din 30.05.2018 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 66 din 30.05.2018 - Acordare diplome de merit

H.C.L. nr. 67 din 30.05.2018 - Conferire distincție "Diplomă de aur"

H.C.L. nr. 68 din 30.05.2018 - Aprobare Regulament de organizare

H.C.L. nr. 70 din 30.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute

H.C.L. nr. 71 din 30.05.2018 - Întocmire documentație tehnico-economică obiectiv "Înființare Centru Comunitar Integrat"

H.C.L. nr. 104 din 13.08.2018 - Privind aprobarea proiectului "Construcții Școli"

Anexa 1 la H.C.L. nr. 104/2018

H.C.L. nr. 105 din 13.08.2018 - Aprobare organigramă și ROF

Anexa 1 la H.C.L. nr. 105/2018

Anexa 2 la H.C.L. nr. 105/2018

H.C.L. nr. 106 din 29.08.2018 - Aprobare Regulament SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 106/2018

H.C.L. nr. 107 din 29.08.2018 - Aprobare organigramă SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 107/2018

H.C.L. nr. 108 din 29.08.2018 - Aprobare listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

H.C.L. nr. 109 din 29.08.2018 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

H.C.L. nr. 110 din 29.08.2018 - Aprobare preluare fără plată autoturism

H.C.L. nr. 112 din 29.08.2018 - Aprobare Act constitutiv și Statut Tovishat

H.C.L. nr. 113 din 29.08.2018 -Aprobare modificări tehnice proiect "Modernizare infrastructură"

H.C.L. nr. 116 din 19.09.2018 - Aprobare Regulament de Organizare și funcționare Compartiment servicii sociale

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 116/2018

H.C.L. nr. 121 din 19.09.2018 - Aprobare studiu de fezabilitate

H.C.L. nr. 122 din 17.10.2018 - Mandatarea unei persoane pentru preluarea activității în vederea întocmirii amenajamentului pastoral

H.C.L. nr. 123 din 17.10.2018 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 126 din 17.10.2018 - Aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal

H.C.L. nr. 127 din 17.10.2018 - Modificare și completare anexa nr. 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

H.C.L. nr. 128 din 17.10.2018 - Însușirea și aprobarea documentației tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile

H.C.L. nr. 129 din 17.10.2018 - Însușirea și aprobarea documentației tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile

H.C.L. nr. 130 din 06.11.2018 - Modificare H.C.L. nr. 111/2018

H.C.L. nr. 131 din 06.11.2018 - Aprobare instrumentare proiect

H.C.L. nr. 132 din 06.11.2018 - Trecere imobil din domeniul privat în domeniul public

H.C.L. nr. 133 din 06.11.2018 - Înființare sistem de distribuție gaze naturale

H.C.L. nr. 134 din 06.11.2018 - Aprobare acord de parteneriat

Anexă la HCL nr. 134/2018

H.C.L. nr. 135 din 06.11.2018 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 136 din 28.11.2018 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale

H.C.L. nr. 142 din 21.12.2018 - Aprobarea Organigramei și Statutului de funcții

H.C.L. nr. 144 din21.12.2018 - Stabilirea domeniilor serviciilor publice pentru muncă în folosul comunității

H.C.L. nr. 148 din 21.12.2018 - Modificarea domeniului public

H.C.L. nr. 150 din 21.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic nr.1

H.C.L. nr. 151 din 21.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cabinete medicale medicină de familie

 

2017

 

H.C.L. nr. 2 din 09.01.2017 - Completare regulament taxă salubrizare

H.C.L. nr. 3 din 09.01.2017 - Transformare funcţie publică

H.C.L. nr. 12 din 15.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie C.

Anexa 1 la H.C.L. nr.12 din 15.02.2017

H.C.L. nr. 13 din 15.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie C.

Anexă la H.C.L. nr. 13 in 15.02.2017

H.C.L. nr. 15 din 15.02.2017 - Modificare domeniu public

Anexa 1 la H.C.L. nr. 15 din 15.02.2017

H.C.L. nr. 19 din 15.02.2017 - Închiriere spaţiu

H.C.L. nr. 22 din 15.02.2017 - Organizare reţea şcolară 2017-2018

H.C.L. nr.23 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare drumuri

H.C.L. nr.24 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Înfiinţare creşă"

H.C.L. nr.25 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare Liceu"

H.C.L. nr. 26 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Ext. reţea ilum publ"

H.C.L. nr. 27 din 29.03.2017 - Adoptare buget local

H.C.L. nr. 33 din 19 aprilie 2017 - Acordare titlu cetățean de onoare

H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017 - Concesionare teren

Anexa 1 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 2 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 3 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 4 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 5 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 6 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 7 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 8 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

H.C.L. nr. 35 din 19 aprilie 2017 - Aprob Reg. de gestionare câini fără stăpân

Anexă la H.C.L. nr. 35 din 19 aprilie 2017

H.C.L. nr. 50 din 28.06.2017 - Încetare drept de mandat consilier

H.C.L. nr. 52 din 28.06.2017 - Modificare H.C.L. nr. 103/2016

H.C.L. nr. 53 din 16.06.2017 - Aprobare inventar mijloace fixe

H.C.L. nr. 55 din 28.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții

H.C.L. nr. 60 din 28.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride

H.C.L. nr. 61 din 28.06.2017 - Compl. anexa 1-Inventar bunuri domeniu public

H.C.L. nr. 62 din 28.06.2017 - Acordare drept de u

H.C.L. nr. 63 din 28.06.2017 - Acordare drept de uz

H.C.L. nr. 64 din 28.06.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

H.C.L. nr. 67 din 26.07.2017 - Validare mandat consilier local

H.C.L. nr. 68 din 26.07.2017 - Aprobare salarii de bază

H.C.L. nr. 70 din 26.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șg.

H.C.L. nr. 71 din 26.07.2017 - Modificare ROF

H.C.L. nr. 72 din 26.07.2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 73 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice

H.C.L. nr. 74 din 26.07.2017 - Aprobare prelungire scrisoare de garantare

H.C.L. nr. 75 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice

H.C.L. nr. 76 din 25.08.2017 - Modificare anexa nr. 1 la HCL 39/2011

H.C.L. nr. 77 din 25.08.2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 78 din 25.08.2017 - Desemn. reprez. CL în CALT

H.C.L. nr. 79 din 25.08.2017 - Modificare organigramă

H.C.L. nr. 80 din 25.08.2017 - Modificare HCL 74/2017

H.C.L. nr. 83 din 13.09.2017 - Încheiere acord asociere

H.C.L. nr. 84 din 13.09.2017 - Aprob. valoare inv. proiect modern. grădinițe

H.C.L. nr. 85 din 13.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări

H.C.L. nr. 86 din 13.09.2017 - Contractare împrumut

H.C.L. nr. 87 din 13.09.2017 - Aprob. grafic de lucru comisie ANL

H.C.L. nr. 88 din 13.09.2017 - Completare anexa nr. 1 la HCL 39/2011

H.C.L. nr. 91 din 11 octombrie 2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 92 din 11 octombrie 2017 - Compl. anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/2011

H.C.L. nr. 93 din 11 octombrie 2017 - Validare Dispoziție nr.417/2017

H.C.L. nr. 94 din 11 octombrie 2017 - Mandatare Primar în AGA ADI Ecodes

H.C.L. nr. 95 din 11 octombrie 2017 - Desemn. reprez. CL în CA Liceu

H.C.L. nr. 96 din 11 octombrie 2017 - Desemn. repr. în comisia de evaluare Liceu

H.C.L. nr. 97 din 11 octombrie 2017 - completare componență comisie CL

H.C.L. nr. 98 din 11 octombrie 2017 -Modif. tarife lucr. SC Gospodărie C

H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017 -Aprob. modif. tehn. proiect "Modern Liceu"

Anexa 1 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017

Anexa 2 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017

H.C.L. nr. 100 din 23 octombrie 2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 101 din 23 octombrie 2017 - Modificare anexa nr.1 la HCL nr.74/2014

H.C.L. nr. 102 din 23 octombrie 2017 - Atribuire de denumiri unor străzi

H.C.L. nr. 103 din 23 octombrie 2017 -Completare anexa nr. 1 la HCL nr. 39/2011

H.C.L. nr. 104 din 23 octombrie 2017 - Modif. ind. tehn.-economici creșă

H.C.L. nr. 105 din 03 noiembrie 2017 - rectificare buget

H.C.L. nr. 106 din 03 noiembrie 2017 - Modificare organigramă

H.C.L. nr. 108 din 03 noiembrie 2017 - Acordare cadouri preșcolari și elevi

H.C.L. nr. 110 din 29 noiembrie 2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 111 din 29 noiembrie 2017 - Modificare HCL nr. 102/2017

H.C.L. nr. 113 din 29 noiembrie 2017 - Stabilire și aprobare taxe și impoz. 2018

H.C.L. nr. 114 din 29 noiembrie 2017 - Achiziție calendare și agende personalizate

H.C.L. nr. 115 din 29 noiembrie 2017 - Achiziționare foc de artificii

H.C.L. nr. 117 din 29 noiembrie 2017 - Stingere creanțe ale SC Sălajul SA

H.C.L. nr. 118 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. val. inv. proiect alim. cu apă

H.C.L. nr. 119 din 29 noiembrie 2017 - Înființare funcție de adm. public

H.C.L. nr. 120 din 29 noiembrie 2017 - Modif. HCL nr. 88/2017

H.C.L. nr. 121 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. modif. tehnice proiect

H.C.L. nr. 122 din 29 noiembrie 2017 - Completare HCL nr. 55/2011

H.C.L. nr. 124 din 29 noiembrie 2017 - Concesionare suprafețe de teren

H.C.L. nr. 126 din 13 decembrie 2017 - Rectificare buget

H.C.L. nr. 127 din 13 decembrie 2017 - Modificare HCL nr. 123/2017

H.C.L. nr. 128 din 13 decembrie 2017 - Demolare construcții

H.C.L. nr. 130 din 13 decembrie 2017 - Achiziționare teren

H.C.L. nr. 133 din 27 decembrie 2017 - Actualizare listă domeniu public

H.C.L. nr. 134 din 27 decembrie 2017 - Aprob. rețea școlară 2018 - 2019

H.C.L. nr. 135 din 27 decembrie 2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice

H.C.L. nr. 136 din 27 decembrie 2017 - Modificare ROF

 

 

Ultima actualizare în Luni, 05 Octombrie 2020 07:07
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.8731
State flagUSD 4.1224

Valabil azi: 2020-10-26
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.