HungarianRomână
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:26

Formulare pentru oficierea căsătoriei

Copertă dosar căsătorie față și spate

Declarație de căsătorie

Anexă la declarație de căsătorie

Cerere oficiere căsătorie

Cerere oficiere căsătorie în limba maghiară

Extras din codul civil

Cerere eliberare certificat de naștere

Cerere eliberare certificat de deces

Cerere eliberare certificat de căsătorie

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale


 

Formulare pentru obținerea informațiilor de interes public

Cerere tip pentru solicitarea informațiilor de interes public

Reclamație administrativă pentru refuzul furnizării informațiilor

Reclamație administrativă pentru nefurnizarea în termen a informațiilor solicitate


Formulare utilizate pentru ocuparea unui post vacant

Formular de înscriere

Declarație pe propria răspundere privind destituirea sau nedestituirea dintr-o funcție publică în ultimii 3 ani

Adeverință de vechime în muncă

Declarație pe proprie răspundere


Formulare utilizate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizației lunare/sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

Cerere pentru acordare VMG, ASF şi ajutor încălzire

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)

Cerere pentru obținerea Cardului - Legitimație de parcare pentru persoane cu handicap


Formulare utilizate în cadrul Compartimentului Registrul Agricol şi Fond Funciar

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii ajutorului de încălzire

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii subvenţiei APIA

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea schimbării cărţii de identitate

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea încheierii contractului de furnizare a apei

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea transcrierii contractului de furnizare energiei electrice

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea procurării unui telefon mobil

Cerere tip pentru eliberare adeverinţe

Cerere tip pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare

Cerere pentru afișare ofertei de vânzare a terenului și ofertă de vânzare persoane fizice


Formulare utilizate în cadrul Compartimentului Impozite, taxe locale şi recuperare creanţe bugetare

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală persoane fizice

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală persoane juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitulu asupra mijloacelor de transport  marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate


Formulare utilizate în cadrul Compartiment Urbanism, achiziţii publice, iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internă şi internaţională

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Model pentru panou de identificare a investiției

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețele publice de apă,canalizare,gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

 

Formulare utilizate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

Informare și consimțământ persoană vizată

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozițieAlte formulare utilizate

Declarație pe propria răspundere pentru obținerea vizei în vederea plecării la lucru în străinătate

Cerere pentru efectuare vidanjare


Ultima actualizare în Miercuri, 15 Aprilie 2020 07:56
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.8378
State flagUSD 4.3085

Valabil azi: 2020-07-05
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.