HungarianRomână
Home Hivatalos Közlöny Egyéb okiratok Határozat-tervezetek
PDF Nyomtatás E-mail
2020. január 16. csütörtök, 10:04

2024

Anexă la PH nr. 267/2024

 

2023

Anexă la PH nr. 6237/2023

Anexă la PH nr. 7474/2023

Anexă la PH nr. 7522/2023

 

 

2022

stradal în comuna Șărmășag, județul Sălaj”

 

2021

Anexa nr. 1 la PH 953/2021

Anexa nr. 2 la PH 953/2021

Anexa nr. 1 la PH 1001/2021

Anexa nr. 1 la PH 1004/2021

Anexa nr. 2 la PH 1004/2021

Anexa nr. 3 la PH 1004/2021

Anexa nr. 1 la PH 2712/2021

Anexa nr. 1 la PH 4076/2021

Anexa nr. 2 la PH 4076/2021

Anexa 1 la PH nr. 5670/2021

Anexa 1 la PH nr. 5673/2021

Anexa 1 la PH nr. 5727/2021

Anexa 1 la PH nr. 5730/2021

Anexa 1 la PH nr. 6083/2021

Anexa 1 la PH nr. 6107/2021

Anexa nr. 1 la PH 7186/2021

 

2020

Anexa nr. 1 la PH nr. 922/2020

Anexa 1 la PH nr. 1628/2020

Anexa 1 la PH nr. 2046/2020

Anexa 1 la PH nr. 2605/2020

Anexa 2 la PH nr. 4426/2020

 

2019

Anexă la PH nr. 184/2019

Anexa nr. 1 la PH 6753/2019

Anexa nr. 1 la PH 7584/2019

 

2018

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1575/2018

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1756/2018

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1762/2018

Anexa nr. 1 la PH nr. 3693/2018

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 4571 din 08.08.2018

Anexa 1 la PH nr. 6582/2018

 

2017

P.H. nr. 220 din 12.01.2017 - Stabilire criterii acordare ajutor urgenţă

P.H. nr. 222 din 12.01.2017 - Plan de acţiune locală

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 228 din 12.01.2017 - Apropare program inspecţie fiscală

PH nr. 231 din 12.01.2017 - Aprobare organigramă S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 231/2017

P.H. nr. 475 din 25.01.2017 - Modificare HCL nr. 123/29.11.2016

P.H. nr. 545 din 27.01.2017 - Închiriere prin licitaţie a unor spaţii

P.H. nr. 810 din 08.02.2017 - Atribuire de denumire pentru străzi

P.H. nr. 813 din 08.02.2017 - Completare anexa 1 la HCL 39/2011

P.H. nr. 817 din 08.02.2017 - Aprobare Plan de ocupare funcţii publice

P.H. nr. 919 din 10.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie Comunală șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 921 din 10.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 1675 din 14.03.2017 - Concesionare suprafeţe de teren

P.H. nr. 1677 din 14.03.2017 - Alegere preşedinte de şedinţă

P.H. nr. 1688 din 14.03.2017 - Desemnare reprezentant CL ADIL Sălaj

P.H. nr. 2041 din 28.03.2017 - Modificare regulament câini fără stăpân

P.H. nr. 2449 din 13.04.2017 - Acordare titlu cetăţean de onoare

P.H. nr. 2457 din 14.04.2017 - Concesionare teren

P.H. nr. 2839 din 03.05.2017 - Modif. Organigramă și Statut funcții

Anexa 1 la P.H. nr. 2839 din 03.05.2017

Anexa 2 la P.H. nr.2839 din 03.05.2017

P.H. nr. 2953 din 09.05.2017- Acord de partener. Centrul Cultural European Dacia

P.H. nr. 2956 din 25.05.2017- Înființare punct de lucru I.S.U. Sălaj

P.H. nr. 2972 din 09.05.2017- Cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2016

P.H. nr. 3175 din 16.05.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 3609 din 06.06.2017 - Încetare drept mandat consilier

P.H. nr. 3612 din 06.06.2017 - Constituire Comisie inventariere

P.H. nr. 3695 din 09.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții

P.H. nr. 3975 din 19.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 4070 din 21.06.2017 - Modificare HCL nr. 103 din 2016

P.H. nr. 4119 din 22.06.2017 - Compl. anexa nr. 1 inventarul bunurilor publ.

P.H. nr. 4133 din 23.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 5803 din 21.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride

P.H. nr. 3606 din 13.07.2017 - Validare mandat consilier

P.H. nr. 4585 din 20.07.2017 - Aprobare salarii

P.H. nr. 4745 din 20.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 4754 din 20.07.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 4748 din 25.07.2017 - Prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 4871 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 4874 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 5238 din 08.08.2017 - Modificare organigramă

Anexa 1 la P.H. nr. 5238/2017

Anexa 2 la P.H. nr. 5238/2017

P.H. nr. 5297 din 10.08.2017 -Desemn. reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 5316 din 11.08.2017 - Actualizare inventar bunuri domeniu public

P.H. nr. 5402 din 17.08.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5537 din 24.08.2017 - Aprob. prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 5785 din 06.09.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 5786 din 06.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări de întreținere

P.H. nr. 5787 din 06.09.2017 - Încheiere acord asociere

P.H. nr. 5833 din 08.09.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5836 din 08.09.2017 - Aprob. valori inv. proiect modern. grădinițe

P.H. nr. 5839 din 08.09.2017 - Aprobare grafic de lucru comisie ANL

P.H. nr. 6305 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 6308 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Com. de evaluare Liceu

P.H. nr. 6311 din 03.10.2017 - Validare Disp. nr. 417/2017

P.H. nr. 6314 din 03.10.2017 - Completare componență comisie activ. socio-cult.

P.H. nr. 6360 din 04.10.2017 - Mandatare primar

P.H. nr. 6380 din 05.10.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 6384 din 05.10.2017 - Completare anexa nr.1 la HCL nr. 39/2011

P.H. nr. 11362 din 20.11.2017 - Însușire raport Comisie de analiză și verificare

P.H. nr. 11365 din 20.11.2017 - Înființare funcție administrator public

P.H. nr. 11371 din 20.11.2017 - Stabilire impozite și taxe locale 2018

P.H. nr. 11374 din 20.11.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 11515 din 24.11.2017 - Achiziționare calendare și agenda personalizate

P.H. nr. 11517 din 24.11.2017 - Achiziționare foc de artificii

P.H. nr. 11519 din 24.11.2017 - Stingere creanțe la buget local ale S.C. Sălajul S.A.

P.H. nr. 11523 din 24.11.2017 - Modificare HCL nr. 102/2017

P.H. nr. 11528 din 24.11.2017 - Completare HCL nr. 55/2011

P.H. nr. 11706 din 05.12.2017 - Aprob. rețea școlară 2018-2019

Anexa nr. 1 la PH 11706/2017

P.H. nr. 11758 din 07.12.2017 - Aprob. Organigramă și Stat de funcții

Anexa nr. 1 la PH 11758/2017

P.H. nr. 11759 din 07.12.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 11762 din 07.12.2017 - Actualizare listă bunuri domeniu public

P.H. nr. 11768 din 07.12.2017 - Compl. HCL nr. 68/2017

P.H. nr. 12104 din 18.12.2017 - Modif. act constitutiv S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 12111 din 18.12.2017 - Modificare ROF

P.H. nr. 12135 din 18.12.2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice

Anexa nr. 1 la PH 12135/2017

P.H. nr. 12202 din 19.12.2017 - Aprobare grilă salarizare S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Módosítás dátuma: 2024. január 26. péntek, 07:17
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Valuta árfolyam

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9729
State flagUSD 4.5749

Valabil azi: 2024-07-23
Sursa: BNR

Most Sarmaságon


Weather ForecastWeather Maps

Kereső
Támogatja a Joomla!. Valid XHTML and CSS.