HungarianRomână
Home Informații publice
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:27

 

 • Misiunea unității administrative teritoriale a Comunei Șărmășag

 • Accesul la dreptul de interes public se face din oficiu sau la solicitarea. Persoanele interesate de aceste informaţii vor întocmi o cerere, care va fi depusă la Registratura Primăriei comunei Şărmăşag ( Descarcă cerere tip ). punct vor fi furnizate în termenul prevăzut de lege. Totodată, cei interesați vor găsi posibilitatea de interes public la sediul Primăriei comunei Şărmăşag sau online, navigând pe site-ul oficial. Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public este Kovács Szilvia Renáta, inspector în cadrul Compartimentului relații cu publicul și secretariat, conform Dispoziției nr. 378/ 14.07.2016. Contact: tel. 0260655500, int. 28; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 • Modalități de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se vătămată în privința dreptului de acces la adresa de interes public solicitate: în conformitate cu Guvernul nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 54/2001, în cazul în care o persoană care are grijă de dreptul privind accesul la adresa de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamația administrației conducătorului Primări comune șărmășăg. Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la luarea cunoștințelor a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de depunerea reclamației administrative. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se vede în continuare lezat în drepturile sale de drept, poate face plângere la secțiunea de contencios administrativ a tribunalului, în termenul de 30 de zile ale expirării termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. Descarcă model reclamaţie administrativă model 1 sau model 2 .

 

Lista cuprinzând documentele de interes public


În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind accesul la dreptul de interes public și HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 precum şi în baza Dispoziţiei Primarului comunei Şărmăşag nr. 74 din 03.02.2022, la nivelul Primăriei comunei Şărmăşag, conform competenţelor şi sarcinilor specifice, sunt produse şi/sau gestionate următoarele documente, care constituie informaţii de interes public:

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Local și a Primăriei comunei Şărmăşag;

 2. Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Şărmăşag;

 3. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local);

 4. Hotărârile cu caracter normativ adoptat de Consiliul Local al comunei Şărmăşag;

 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei comunei Şărmăşag;

 6. Planul urbanistic general al comunei Şărmăşag;

 7. Hotărârea Consiliului Local – zona intravilan a comunei Şărmăşag;

 8. Convocatoare și Procese verbale ale ședințelor Consiliului Local ;

 9. Dispoziţiile cu caracter normativ emis de Primarul comunei Şărmăşag;
 10. C omponenţa Consiliului Local al comunei Şărmăşag (nominală, numerică);

 11. Numele și prenumele persoane din conducere și a persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public (pagină sus);

 12. Structura organizatorică, atribuții servicii și a compartimentelor;

 13. Organigrama şi statutul de funcţii al aparatului propriu al Primarului comunei Şărmăşag;

 14. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Şărmăşag;

 15. Programul de audienţe Primăriei comunei conduce Şărmăşag ( Descarcă formular de al rezerve );

 16. Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Şărmăşag (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website-ului oficial);

 17. Bugetul pe anul în curs;

 18. Balanţa şi bilanţul contabil al Primăriei comunei Şărmăşag;

 19. Lista cuprinzând categorii de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 20. Rapoartele anuale de activitate întocmite de primar și viceprimar și consilieri ;

 21. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali, consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag;

 22. Lista cuprinzând documentele de interes public (prezenta listă);

 23. Lista cuprinzând documentele emise și gestionate care se exceptează de la liberul acces la informații;

 24. Raport anual privind accesul la dreptul de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

 25. Raport anual privind transparența decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

 26. Modalități de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se vătămată în privința dreptului de acces la adresa de interes public solicitate(la începutul acestei pagini);
 27. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate (conform art. 12 a Legii nr. 18/1991);

 28. Lista obiectivelor de investiții pe anul în curs;

 29. Lista cuprinzând asociaţiile de proprietari din comuna Şărmăşag;

 30. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/demolare;

 31. Publicaţii de căsătorie;

 32. Anunţuri licitaţii;

 33. Caietele de sarcini și documentațiile ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice;

 34. Anunţuri şi informaţii privind concursurile organizate de Primăria comunei Şărmăşag în vederea ocupării de posturi vacante;

 35. Contract administrativ;

 36. Tabel cu personalul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șărmășag - salarii martie 2022 , salarii octombrie 2022, salarii martie 2023 , salarii octombrie 2023 , salarii martie 2024

 37. Raport privind respectarea normelor de conduită;

 38. Raport anual privind incidentele de integritate;

 39. Raport privind implementarea stadionului Strategiei Naționale Anticorupție;

 40. Raport semestrial privind activitatea în cadrul Compartimentului Registrul Agricol;

 41. Documente produse în urma implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025;

 42. Raport semestrial privind modul de soluționare al petițiilor, audiențelor, cererilor de informații de interes public și transparență decizională;

 43. Raport anual privind protecția datelor cu caracter personal;

 44. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin camerelor de supraveghere

Site-ul Termeni și condiții

Politică de confidențialitate

Condiții generale tehnice și de participare

Ultima actualizare în Marţi, 23 Aprilie 2024 07:01
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9729
State flagUSD 4.5749

Valabil azi: 2024-07-23
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.