HungarianRomână
Home Informații publice
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:27

 

 • Misiunea unității administrativ teritoriale a Comunei Șărmășag

 • Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la solicitare. Persoanele interesate de aceste informaţii vor întocmi o cerere, care va fi depusă la Registratura Primăriei comunei Şărmăşag (Descarcă cerere tip). Informaţiile vor fi furnizate în termenul prevăzut de lege. Totodată, cei interesaţi vor găsi informaţiile de interes public la sediul Primăriei comunei Şărmăşag sau online, navigând pe website-ul oficial. Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public este Kovács Szilvia Renáta, inspector în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul și secretariat, conform Dispoziţiei nr. 378/ 14.07.2016. Contact: tel. 0260655500, int. 28; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 • Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului Primăriei comunei Şărmăşag. Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. Descarcă model reclamaţie administrativă model 1 sau model 2.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public


În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public şi H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 precum şi în baza Dispoziţiei Primarului comunei Şărmăşag nr. 74 din 03.02.2022, la nivelul Primăriei comunei Şărmăşag, conform competenţelor şi sarcinilor specifice, sunt produse şi/sau gestionate următoarele documente, care constituie informaţii de interes public:

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Local şi a Primăriei comunei Şărmăşag;

 2. Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Şărmăşag;

 3. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local);

 4. Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al comunei Şărmăşag;

 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Şărmăşag;

 6. Planul urbanistic general al comunei Şărmăşag;

 7. Hotărârea Consiliului Local – zonarea intravilan a comunei Şărmăşag;

 8. Convocatoare și Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

 9. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Şărmăşag;
 10. Componenţa Consiliului Local al comunei Şărmăşag (nominală, numerică);

 11. Numele şi prenumele persoanelor din conducere şi a persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public (pagină sus);

 12. Structura organizatorică, atribuțiile serviciilor și a compartimentelor;

 13. Organigrama şi statutul de funcţii al aparatului propriu al Primarului comunei Şărmăşag;

 14. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Şărmăşag;

 15. Programul de audienţe al conducerii Primăriei comunei Şărmăşag (Descarcă formular de înscriere);

 16. Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Şărmăşag (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website-ului oficial);

 17. Bugetul pe anul în curs;

 18. Balanţa şi bilanţul contabil al Primăriei comunei Şărmăşag;

 19. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 20. Rapoartele anuale de activitate întocmite de primar şi viceprimar și  consilieri;

 21. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali, consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag;

 22. Lista cuprinzând documentele de interes public (prezenta listă);

 23. Lista cuprinzând documentele emise și gestionate care se exceptează de la liberul acces la informații;

 24. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

 25. Raport anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

 26. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate(la începutul acestei pagini);
 27. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate (conform art. 12 a Legii nr. 18/1991);

 28. Lista obiectivelor de investiţii pe anul în curs;

 29. Lista cuprinzând asociaţiile de proprietari din comuna Şărmăşag;

 30. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire/demolare;

 31. Publicaţii de căsătorie;

 32. Anunţuri licitaţii;

 33. Caietele de sarcini şi documentaţiile ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice;

 34. Anunţuri şi informaţii privind concursurile organizate de Primăria comunei Şărmăşag în vederea ocupării de posturi vacante;

 35. Contracte admnistrative;

 36. Tabel cu personalul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șărmășag - salarii martie 2022, salarii octombrie 2022, salarii martie 2023, salarii octombrie 2023

 37. Raport privind respectarea normelor de conduită;

 38. Raport anual privind incidentele de integritate;

 39. Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție;

 40. Raport semestrial privind activitatea în cadrul Compartimentului Registrul Agricol;

 41. Documente produse în urma implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025;

 42. Raport semestrial privind modul de soluționare al petițiilor, audiențelor, cererilor de informații de interes public și transparența decizională;

 43. Raport anual privind protecția datelor cu caracter personal;

 44. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul camerelor de supraveghere

Termeni și condiții website

Politică de confidențialitate

Condiții generale tehnice și de participare

Ultima actualizare în Luni, 16 Octombrie 2023 10:26
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9753
State flagUSD 4.5970

Valabil azi: 2024-02-23
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.