HungarianRomână
Home Prezentarea comunei
PDF Imprimare Email
Joi, 28 Octombrie 2010 19:07

 

 

 

Comuna Şărmăşag

Caracteristici generale

Conform literaturii de specialitate, denumirea localității Șărmășag provine de la numele plantei “sármás” sau “sárma”

(leurdă, Allium ursinum), care creștea pe teritoriul mlăștinos dintre râul Crasna și valea Zalăului.

Din punct de vedere administrativ, comuna are în componenţă următoarele sate:

 • Şărmăşag, sat reşedinţă de comună;

 • Ilișua;

 • Lompirt;

 • Moiad;

 • Poiana Măgura;

 • Țărmure.

Localitatea Şărmăşag este menţionată pentru prima dată în anul 1355 sub denumirea de Sarmasagh. Celelalte sate ale comunei

sunt amintite începânddin secolele XII-XIII (Moiad - 1246, Ilişua - 1321, Lompirt -1321) şi mult mai târziu, respectiv secolul al

XX-lea pentru localităţile Poiana Măgurii si Ţărmure.

Poziţia comunei şi a satelor aparţinătoare este destul de favorabilă datorită faptului că în apropierea acestora trec două

cursuri de apă. Aceste cursuri de apă favorizând aşezarea oamenilor în această parte. Numai satul Ilişua este lipsit

de un curs de apă mai mare.


Amplasarea geografică, relieful, flora și fauna

Comuna Şărmăşag este așezată în partea de nord vest a județului Sălaj, la o distanță de 29 km faţă de reședința

județului - municipiul Zalău.

Aparţine, din punct de vedere geografic, Platformei Marginale Sălăjene, se situează la contactul Colinelor

Toglaciului cu Piemontul Sălăjan, pe aliniamentele coborâte ale culoarelor râului Crasna și valea Zalăului,

având o suprafaţă de 6216 ha.

Comuna se învecinează cu:

Nord – comuna Bobota;

Sud – comuna Pericei;

Est – comunele Bocșa și Chieșd

Vest – comuna Măeriște.

Pe raza comunei domină în general dealuri joase, aparţinând de Piemonturile vestice. Altitudinea variază între

160-380 m. Din punct de vedere geologic este cunoscută după începutul exploatării lignitului în mod intens.

Din punct de vedere hidrografic comuna Şărmăşag se încadrează în Bazinul Crasna. Este traversată de la sud

la nord de râul Crasna, respectiv de la sud-est la vest de valea Zalăului, afluentul râului Crasna, gura de

vârsare a acesteia fiind în dreptul comunei. În caz de ploi torențiale se află între principalele comune predispuse

la inundații.

În urma excavărilor efectuate de E.M Sălaj pentru realizarea Carierei de extracţie a lignitului de la suprafaţă

s-a format o baltă pe o suprafaţă de aproximativ 5 ha teren şi cu o adâncime de 28 m.

Solurile specifice sunt soluri brune de pădure, precum și soluri de natură aluvionară mai ales în valea

Crasnei, care solicită multe îngrășăminte chimice .

Vegetatia corespunde caracteristicilor zonei, a întrepătrunderii suprafetelor păduroase cu cele de pajiști și

terenuri agricole. În pădurile comunei apar arbori specifici precum gorunul, fagul, cerul, teiul, părul pădureț

etc. Mai întâlnim plante și arbuști ca urzică moartă, leurdă, mure, soc, măcieșe, porumbe etc. Conform

literaturii de specialitate în comună există 360 de specii de plante.

Animalele specifice zonei sunt: lupul, mistrețul, căprioara, viezurele, veverița, iepurele, vulpea etc.

Păsări specifice zonei sunt următoarele: pițigoiul, mierla, ciocănitoarea, uliul, cucul, vrabia, bufnița, fazanul

etc. În apele râului Crasna și în balta Carierei se găsesc pești specifici, ca de exemplu: șalău, crap, caras, somn pitic.

 

Caracteristici climatice

Din punct de vedere climatic, comuna Șărmășag, prin poziția geografică, se încadrează în climatul temperat

continental moderat, circulația vestică și nord-vestică fiind predominantă. Cantitatea medie a precipitațiilor

este cuprinsă între 600-700 mm. Lunile mai ploioase sunt: mai, iunie, iulie şi noiembrie. Precipitațiile cele

mai abundente cad vara, când pe lângă procesele frontale apare și convecția termică intensă, determinând

ploi care au mai ales caracter de aversă, fiind bogate din punct de vedere cantitaiv.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8ºC – 9ºC, precum în marea majoritate a județului.

 

Populația și religia

Conform recensământului populației efectuat în anul 2011 populaţia totală a comunei este de 6007 locuitori, 2958

persoane de genul masculin și 3049 de genul feminin. Repartiția pe localităţi componente se prezintă în următorul fel:

 • Sărmăşag – 4326;

 • Lompirt – 825;

 • Ilişua – 659;

 • Moiad – 193;

 • Poiana Măgurii – 3;

 • Ţărmure – 1.

Sporul natural a înregistrat scăderi față de rezultatele recensământului anterior din 2002, drept urmare a scăzut

densitatea populației, fiind 89,1 în anul 2011.

Majoritatea locuitorilor sunt maghiari(4568). Principalele minorități sunt cele de români (870) și romi (483).

Pentru 165 de persoane din populație apartenența etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformați (69,37%), dar există și minorități

de ortodocși (13,99%), romano-catolici (6,14%), baptiști (4,4%) și penticostali (2,08%). Pentru 2,68%

din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Căi de transport

În comuna Şărmăşag lungimea totală a străzilor este de 26 km. Din care 22 km sunt drumuri modernizate.
Pentru localitatea Şărmăşag şi pentru întreaga comună sunt avantajoase cele două căi ferate, linia secundară

412 Jibou - Zalău - Șărmășag – Carei și linia secundară 413 Săcueni - Marghita - Șimleu Silvaniei – Șărmășag.

Însă în prezent acestea sunt într-o stare afectată, timpul necesar pentru parcurgerea traseurilor fiind mai lungă

oamenii preferă să aleagă deplasarea cu mașina.
Localitatea Şărmăşag este străbătută de drumul european E81, care este modernizat și are o lungime totală de

peste 1200 de km.
Faţă de reşedinţă de comună, localităţile aparţinătoare sunt situate la distanţe cuprinse între 3-8 km, fiind legate

între ele prin drumuri judeţene şi drumuri comunale.

Cele mai apropiate orașe mari de comuna noastră sunt:

 • Zalău 29 km;

 • Şimleu Silvaniei 18 km;

 • Carei 58 km;

 • Satu Mare 62 km.


Dezvoltare economică

Comuna Şărmăşag a fost cunoscută în ţară ca fiind unul din cei mai importanți centre industriale în ceea ce priveşte

extracţia de cărbune din partea de nord-vest a Transilvaniei. Lignitul s-a format din depuneri, iar din studii mai vechi

se ştie că existau un număr de 28 de straturi de cărbune.

În prezent se observă o evoluţie pozitivă a serviciilor, a agriculturii, zootehniei și a viticulturii.

Activitățile economice principale sunt morăritul, panificaţia, prelucrarea lemnului, confecţiile, construcţiile,

amenajările interioare, hidroizolaţiile și comerţul. Firme Reprezentative: S.C. Europan S.R.L., S.C. Brin S.R.L.,

S.C. Kafeti S.R.L., S.C. Hydroproof S.R.L., S.C. Tunde Comprod S.R.L., S.C. Szeri Import Export S.R.L.,

S.C. Levis Com S.R.L., S.C. Balogh S.N.C.

Suprafaţa agricolă totală este de 4404 ha, din care

 • teren arabil - 2975 ha;

 • vii – 183 ha;

 • livezi – 205 ha;

 • păşuni – 836 ha;

 • fâneţe – 205 ha.

Suprafaţă totală teren neagricol este de 1812 ha, din care:

 • păduri - 922 ha;

 • drumuri - 129 ha;

 • curţi şi construcţii- 307 ha;

 • teren neproductiv - 402 ha.

Pe raza comunei există o singură asociaţie agricolă, Asociația Agricolă „Petőfi”, având sediul în localitatea Șărmășag,

utilizând o suprafaţă totală 15,17 ha teren. În satele aparţinătoare: Lompirt şi Ilişua nu s-au înfiinţat asociaţii agricole,

terenurile fiind lucrate individual de către fiecare proprietar.

O mare parte a terenurilor sunt utilizate de societăți comerciale de dimensiuni mai mari, ca de exemplu: S.C. Internationale

Grain Trade S.R.L., S.C. Salcereal S.R.L., S.C. Salvatore S.R.L., S.C. Seralex Bar S.R.L., etc.

Printre facilitățile oferite investitorilor putem aminti forţa de muncă calificată în multe domenii, flexibilă şi uşor adaptabilă,

evoluţia pozitivă a agriculturii, sistemul de apă potabilă şi sistemul de canalizare menajeră, infrastructura.

 

Specific local

În comuna Şărmăşag majoritatea locuitorilor au fost angajaţi la Exploatarea Minieră Sălaj - Şărmăşag, asigurându-le un

trai decent, iar din anul 2004 s-au făcut disponibilizări masive, crescând numărul şomerilor.
Comuna Şărmăşag fiind declarată zonă defavorizată, numărul investitorilor a crescut în ultimii ani, astfel s-au creat noi

locuri de muncă mai ales în domeniul morăritului, panificaţiei, prelucrării lemnului şi confecţiilor, unde majoritatea

muncitorilor sunt femei. S-a constatat că există în rândul tinerilor, un interes tot mai mare pentru agricultură şi zootehnie.
Numărul total de gospodării în comună (2799) se prezintă astfel pe localitățile componente:

 • Şărmăşag – 1849;

 • Ilişua – 416;

 • Lompirt – 426;

 • Moiad – 108;

În comuna Șărmășag există un Cartier Minier, unde există un număr de 426 apartamente.

Principalele obiective turistice sunt:

 • Şărmăşag:

 

"Conacul Kemény", construit în anul 1745, este cea mai veche clădire a localităţii. După naţionalizare a funcţionat ca

şcoală, spital, poliţie. Construcţia a fost renovată în perioada 2006 – 2009, funcţionând aici Centrul Cultural

Casa Satului cu Biblioteca comunală, muzeu, activităţi culturale diverse. În Muzeul etnografic înfiinţat în anul

2006 sunt expuse peste 100 de obiecte donate de săteni.

 

Bustul lui Kemény János din bronz (2005, sculptat de Sepi Iosif), în parcul Conacului Kemény.

Monumentul "Pro Libertate" în parcul Conacului Kemény (2006 – sculptat de Sepi Iosif).

 

Biserica reformată datează din 1806, turla din 1831. De-a lungul timpuluibiserica a fost reconstruită,

restaurată, întregită în urma incendiilor, alunecărilor de teren, care au contribuit la distrugerea ei.

În parcul parohiei reformate este monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.

 • Ilişua:

Biserica reformată, monument istoric, construit în anul 1500.

Biserica romano – catolică "Sfântul Iosif", construit în anul 1881.

Conacul Leitner a fost construit în anul 1863. În prezent conacul este sediul şcolii "Ilosvai Selymes Péter".

 • Lompirt:

Bustul lui Ady Endre, în curtea bisericii reformate, opera sculptorului Lőrincz Lehel.

Casa "Séra", a mătuşii lui Ady Endre, unde a stat poetul când a venit în vizită.

Biserica reformată a fost construită în 1777 cu un tavan pictat cu teme din Biblie, foarte valoros şi rar întâlnit.

 • Moiad:

Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae",construită în 1936.

Ultima actualizare în Joi, 10 Martie 2022 10:42
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9729
State flagUSD 4.5749

Valabil azi: 2024-07-23
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in paginaStiri de ultima ora

Populare


Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.